Lista Fuglestasjon
#Art - 26/04 2018 09:49Ant
1Heipiplerke2
2Steinskvett1
3Svarttrost1
4Grønnfink1
5Grønnsisik3
Antall arter 58