Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Festival 2020
Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2020
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2020
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Snadderand Gadwall Anas strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Anas querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
23 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
24 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
28 Laksand Goosander Mergus merganser
29 Lirype Willow Ptarmigan Lagopus lagopus
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
32 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
33 Islom Great Northern Loon Gavia immer
34 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
35 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
36 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
37 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
38 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
39 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
40 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
41 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
42 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
43 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
44 Egretthegre Great Egret Egretta alba
45 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
46 Stork White Stork Ciconia ciconia
47 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
48 Svartglente Black Kite Milvus migrans
49 Glente Red Kite Milvus milvus
50 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
51 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
52 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
53 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
54 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
55 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
56 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
57 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
58 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
59 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
60 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
61 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
62 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
63 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
64 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
65 Trane Common Crane Grus grus
66 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
67 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
68 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
69 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
70 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
71 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
72 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
73 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
74 Sandløper Sanderling Calidris alba
75 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
76 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
77 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
78 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
79 Brushane Ruff Calidris pugnax
80 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
81 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
82 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
83 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
84 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
85 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
86 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
87 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
88 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
89 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
90 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
91 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
92 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
93 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
94 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
95 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
96 Fjelljo Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
97 Storjo Great Skua Stercorarius skua
98 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
99 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
100 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
101 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
102 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
103 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
104 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
105 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
106 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
107 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
108 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
109 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
110 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
111 Lomvi Common Murre Uria aalge
112 Alke Razorbill Alca torda
113 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
114 Alkekonge Little Auk Alle alle
115 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
116 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
117 Skogdue Stock Dove Columba oenas
118 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
119 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
120 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
121 Haukugle Northern Hawk Owl Surnia ulula
122 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
123 Tårnseiler Common Swift Apus apus
124 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
125 Hærfugl Eurasian Hoopoe Upupa epops
126 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
127 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
128 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
129 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
130 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
131 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
132 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
133 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
134 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
135 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
136 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
137 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
138 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
139 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
140 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
141 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
142 Linerle White Wagtail Motacilla alba
143 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
144 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
145 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
146 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
147 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
148 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
149 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
150 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
151 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
152 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
153 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
154 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
155 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
156 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
157 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
158 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
159 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
160 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
161 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
162 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
163 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
164 Tartarsanger Booted Warbler Iduna caligata
165 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
166 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
167 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
168 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
169 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
170 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
171 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
172 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
173 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
174 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
175 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
176 Rødtoppfuglekonge Firecrest Regulus ignicapilla
177 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
178 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
179 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
180 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
181 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
182 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
183 Kjøttmeis Great Tit Parus major
184 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
185 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
186 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
187 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
188 Skjære Common Magpie Pica pica
189 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
190 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
191 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
192 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
193 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
194 Ravn Common Raven Corvus corax
195 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
196 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
197 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
198 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
199 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
200 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
201 Gulirisk European Serin Serinus serinus
202 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
203 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
204 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
205 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
206 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
207 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
208 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
209 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
210 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
211 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
212 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
213 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
214 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
215 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
216 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
217 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
218 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 218

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793