Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Lista Fuglestasjon

Lista Fuglestasjon startet opp i 1990, og driver med overvåking av trekkfugler i form av standardisert ringmerking og daglige tellinger av rastende og trekkende fugler ved Lista Fyr. Stasjonen er fra 1.april 2015 drevet av Norsk Ornitologisk Forening som hovedforeningens nasjonale fuglestasjon.

Fuglestasjonens formål er å belyse forekomst og utvikling av fuglebestander ved å samle inn data om fugletrekket over tid. Lista Fuglestasjons overvåking har siden 2005 vært støttet av Miljødirektoratet, og stasjonen rapporterer årlig til deres miljøovervåkingsprogram. Stasjonen har egen stasjonssjef som er underlagt generalsekretæren i NOF. I tillegg har vi ansatte feltarbeidere under vår- og høstsesongen. En god del av arbeidet som utføres ved stasjonen er frivillig.

Simon bilde
Charlotte Hallerud
Charlotte er utdannet marinbiolog med sjøfugl som hovedinteresse. Hun har ringmerket mye på fritiden, og tilbringer mye tid på Jomfruland Fuglestasjon. Når sjansen bød seg for et opphold på Lista så hoppet hun på, siden Lista er kjent for mye spennende fugl både i nett og i lufta på våren. I tillegg ville hun gjerne bidra til det viktige arbeidet som Lista Fuglestasjon gjør i forbindelse med overvåking av trekkfugl.
   
Simon bilde
Nils Helge Lorentzen
Nils Helge jobber frivillig som hoved ringmerker ved stasjonen våren 2021. Han merket sin første fugl da han var 15, og ble med en gang hekta på ringmerking. Han er spesielt interessert i måker og knoppsvane. Han er fra Lista og var med fra på oppstarten av Lista Fuglestasjon i 1990. Svært aktiv her fram til 2002, og sto for mye av merkingen i Slevdalsvann i en tiårsperiode fram til 2002. Har vært leder for Lista RG de siste 20 åra, og er en av Norges mest erfarne ringmerkere. Har vært flesteparten av sommrene fra 2012 på Bjørnøya og jobbet med sjøfugl for Norsk Polarinstitutt.
   
Aida bilde
Aïda López
Aïda har jobbet som sjef ved stasjonen siden januar 2015. Hun har ansvaret for drift og utvikling av stasjonen, og med analyser av Jomfruland og Lista fuglestasjoner over 31 år lange tidsserier på fugletrekk og fuglebestander. Hun har studert biologi ved Universitetet i Barcelona, har tidligere ringmerket i Hellas, Marokko, Spania og Sverige. Hun startet ved Lista Fuglestasjon høsten 2012 som ringmerkingsassistent og var hoved ringmerker i 2013 og 2014. Hun har tidligere jobbet ved Uppsala Universitet (Fluesnapper prosjekt - overvåking) og ved Sveriges Lantbruksuniversite (steinskvett prosjekt - overvåking og bruk av lysloggere).

 


Tidligere ved Lista Fuglestasjon:

Simon bilde
Rubén Piculo
Rubén har jobbet frivillig som hoved ringmerker ved stasjonen siden juli 2016. Han fikk sin ringmerkingslisens i 2003, da han begynte å samarbeide med Institutt for økologi ved Universitetet i Valencia, hvor han studerte biologi og en mastergrad i økosystemer og det biologiske mangfoldet. Han har også deltatt i forskjellige ringmerking sesonger i Columbretes øyene og Txingudi myrene (Baskerland) som er drevet av Aranzadi Society of Sciences.
   
Simon bilde
Ina Tirri
Ina kommer fra sørvest Finland hvor hun har en posisjon i Birdlife Finlands lokal organisasjon. Hun har en mastergrad i økologi og har ornitologisk erfaring fra telling og ringing fugler i ulike prosjekter. En gjenstand av interesse er hakkespetter og meiser om vinteren.
   
Simon bilde
Lars Smith
Lars har jobbet som ringmerkingsassistent ved stasjonen. Han har pedagogisk bakgrunn som biologilærer, og en sterk interesse for fugl, både som ringmerker og som feltornitolog, men tjener hovedsakelig i privat biokunsulting. Han kommer fra Mors i Danmark, hvor han er engasjert i Biologisk Forening og Norvestjysk Ringmærkningsgruppe. Lars har erfaring med fugler fra både Danmark og prosjekter i både Tyskland, Polen og Ghana. Lars har vært fugleinteressert gjennom hele livet.
   
Simon bilde
Simon Davies
Simon var feltassistent ved fuglestasjonen høsten 2014 og ansvarlig for ringmerkingen i 2015. Han har jobbet ved flere britiske fuglestasjoner som Fair Isle og North Ronaldsay og var i hele 2012 på Broome Bird Observatory i Western Australia. Han har vært fugleinteressert hele sitt liv, og arbeidet med mange ulike prosjekter. Merkelisens har han hatt i 12 år etter å ha blitt hekta da han merket sin første fugl på Isle of Man i 2002 - Det var en ravneunge og siden har ingenting kunne konkurrere med ringmerkingsinteressen!
   
Jonas bilde
Jonas Langbråten
Jonas jobbet som naturveileder ved stasjonen fra 2013 til 2015. Han har hatt fokus på formidling av fugl og natur, både ved Lista Fuglestasjon og ellers i den sørnorske kystnaturen. Han har pedagogisk bakgrunn som lærer, og en sterk interesse for fugl. Han kommer fra Hedmark, hvor han er engasjert i NOF's fylkeslag, og gjør også en innsats for LRSK. Jonas er godt kjent med fuglelivet på Lista etter mange besøk i området tidligere år, og er ofte å se med kamera da han også driver litt som frilansfotograf. (Foto: M. Wold)
   
Margrethe bilde
Margrethe Wold
Margrethe var prosjektleder for Lista Fuglestasjon i tre år, fra mai 2011 til 2014. Hun jobbet med drift og utvikling av stasjonen, og med analyser av Jomfruland og Lista fuglestasjoners over 20 år lange tidsserier på fugletrekk og fuglebestander. Hun har bakgrunn som forsker innenfor naturvitenskap, og er vokst opp på fuglerike Jæren. Hun flyttet til Lista og Norge i 2011 etter noen år i utlandet. (Foto: V. Bunes)
   
Albert bilde
Albert Burgas Riera
Albert var ringmerkingsansvarlig og feltornitolog ved Lista Fuglestasjon under vårkampanjen 2014. Han var også på stasjonen under høstsesongen 2013. Han har en mastergrad i økologi og forvaltning av biodiversitet fra Universitat Autonoma de Barcelona. Masterstudiene bestod i å studere hvordan sammenhengen på Costa Rica er mellom forekomst av vilt og angrep av jaguar og puma på husdyr. Han har hatt fugleinteressen siden 8-års alderen. (Foto: M. Wold)
   
Richard bilde
Richard Cope
Richard var ansvarlig for ringmerkingen og loggføringen ved stasjonen gjennom tre sesonger, fra våren 2010 fram til høsten 2012. Han kommer fra London og har studert ornitologi og naturforvaltning ved Bishop Burton College i England, med spesielt fokus på fjæreplytt. Han har drevet med ringmerking av fugl siden 1997, bl.a. ved Languard Bird Observatory, Calf of Man i Irskesjøen utenfor Isle of Man, og ved Long Point Bird Observatory i Kanada. Han driver ellers med merking av måkefugl i London under vintersesongen. (Foto: M. Wold)
   
Thomas bilde
Thomas Bentsen
Thomas var naturveileder i ett år hos oss, fra høsten 2012 til høsten 2013. Han hadde formidling av fugl og natur ved Lista Fuglestasjon og ellers i den sørnorske kystnaturen som sitt hovedarbeidsområde. Han har pedagogisk bakgrunn og en livslang interesse for fugl og natur. Han har bl.a. jobbet som lærer på fugleøya Røst, og begynte tidlig med ringmerking. Han bor i Mandal, og er ellers engasjert i forskning på sjøfugl i Vest-Agder gjennom SEAPOP programmet. På fritiden gjør han en innsats for LRSK, og er godt kjent med fugleliv og fugleobservasjoner i Vest-Agder. (Foto: M. Wold).

Merketall
Denne sesongen2194
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Dompap1-99%
Gråtrost83-99%
Nøttekråke4-97%
Kanadagås1-96%
Flaggspett5-96%
Furukorsnebb619+1346%
Svartstrupe95+1330%
Krykkje2194+430%
Bjørkefink97698+429%
Svarthalespove67+352%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Lista Bird Race 2021
  Ringmerkingstall 45% under gjennomsnittet så langt i høst!
  Frivillig til høsten søkes!
  Rapport fra våren 2021
  Antall toppskarv har nå nådd ny rekord

Nyheter fra NOF
Horndykker i framgang i...
Engasjer deg for våre...
Viriskogtrost – ny art for...
Nok et år med mange gjess...
BirdLife Norge mener: Stans...
Statsbudsjettet viser røde...
NOF endrer navn til BirdLife...
EuroBirdwatch 2021


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793