Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Heilo4672+140%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 19/08.
Flere enn forventet
Gransanger33+312%
Polarsnipe1581+258%
Skjærpiplerke720+183%
Blåmeis120+165%
Storskarv1608+119%
Kjøttmeis196+114%
Fuglekonge502+109%
Toppmeis27+102%
Siland63+96%
Fiskemåke2851+91%
Sjøorre30+71%
Krikkand522+51%
Låvesvale4142+51%
Tårnfalk13+49%
Steinvender212+45%
Tjeld2022+45%
Bokfink2072+41%
Svarttrost146+37%
Steinskvett1097+35%
Linerle1374+35%
Munk43+32%
Grågås9024+22%
Brunsisik246+21%
Tornirisk1637+20%
Kråke693+20%
Færre enn forventet
Gråtrost1-100%
Svartmeis1-99%
Granmeis1-97%
Grankorsnebb50-95%
Rørsanger2-94%
Knoppsvane2-93%
Hettemåke66-92%
Sivsanger23-92%
Havhest31-92%
Bjørkefink3-90%
Gulerle34-89%
Spurvehauk6-85%
Gjøk1-82%
Gravand67-79%
Sivspurv29-79%
Kaie31-77%
Krykkje6-76%
Ravn9-76%
Musvåk2-75%
Tornskate11-74%
Båndkorsnebb10-73%
Sivhauk6-70%
Vipe232-69%
Vaktel3-67%
Sandlo149-67%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793