Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Heilo4472+129%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 14/10.
Flere enn forventet
Svartkråke161+1145%
Stillits1299+298%
Ringgås1098+260%
Toppskarv2971+210%
Kortnebbgås358+183%
Vintererle365+169%
Skjærpiplerke3959+159%
Polarsnipe2405+155%
Musvåk155+153%
Siland425+138%
Låvesvale11000+120%
Steinvender793+119%
Kråke5500+119%
Toppmeis106+109%
Kornkråke19+107%
Fiskemåke5440+78%
Fuglekonge2057+74%
Sjøorre342+73%
Rødstrupe832+72%
Grønnsisik11708+62%
Hvitkinngås130+60%
Krykkje213+54%
Linerle3668+54%
Fiskeørn8+52%
Rødstjert106+51%
Færre enn forventet
Svartmeis17-98%
Dvergsnipe4-98%
Granmeis7-97%
Rørsanger3-96%
Gråtrost37-96%
Fjellvåk1-95%
Kvartbekkasin1-95%
Trekryper2-95%
Grankorsnebb162-94%
Lappspurv3-94%
Bergirisk18-93%
Bergand1-93%
Spettmeis3-92%
Sivsanger31-91%
Hettemåke115-89%
Lappiplerke1-88%
Båndkorsnebb10-88%
Blåstrupe1-86%
Nøtteskrike65-85%
Dvergspett2-85%
Hauksanger1-84%
Vipe284-83%
Gjøk2-83%
Vepsevåk1-81%
Perleugle6-80%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793