Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Heilo4472+129%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 11/11.
Flere enn forventet
Svartkråke166+960%
Havørn48+533%
Stillits2059+312%
Svartrødstjert24+244%
Krykkje2757+242%
Ringgås1099+225%
Toppskarv3269+196%
Musvåk210+178%
Vintererle510+170%
Polarsnipe2409+155%
Kortnebbgås396+128%
Skjærpiplerke4756+127%
Siland593+124%
Steinvender793+119%
Låvesvale11014+118%
Svartspett31+117%
Grønnsisik16689+111%
Rødstrupe1280+102%
Kråke7444+101%
Laksand46+88%
Toppmeis118+83%
Fiskemåke5862+65%
Gransanger169+63%
Bjørkefink31591+60%
Havsule9347+55%
Færre enn forventet
Dvergsnipe4-98%
Svartmeis38-97%
Flaggspett5-97%
Rørsanger4-95%
Dompap13-94%
Granmeis22-93%
Spettmeis3-93%
Sivsanger31-91%
Kvartbekkasin3-91%
Dvergspett2-91%
Varsler1-90%
Lappiplerke1-89%
Hettemåke135-88%
Bergand5-87%
Sidensvans87-86%
Blåstrupe1-86%
Nøtteskrike66-86%
Vipe298-84%
Bergirisk72-84%
Gjøk2-83%
Båndkorsnebb16-82%
Lappspurv11-82%
Trekryper11-82%
Trelerke3-82%
Vepsevåk1-81%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793