Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2005
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2005
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Snadderand Gadwall Anas strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Anas querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
18 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
19 Bergand Greater Scaup Aythya marila
20 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
21 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
22 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
23 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
24 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
25 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
26 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
29 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
30 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
31 Islom Great Northern Loon Gavia immer
32 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
33 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
34 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
35 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
36 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
37 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
38 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
39 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
40 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
41 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
42 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
43 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
44 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
45 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
46 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
47 Stork White Stork Ciconia ciconia
48 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
49 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
50 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
51 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
52 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
53 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
54 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
55 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
56 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
57 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
58 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
59 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
60 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
61 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
62 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
63 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
64 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
65 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
66 Myrrikse Spotted Crake Porzana porzana
67 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
68 Trane Common Crane Grus grus
69 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
70 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
71 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
72 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
73 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
74 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
75 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
76 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
77 Sandløper Sanderling Calidris alba
78 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
79 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
80 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
81 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
82 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
83 Fjellmyrløper Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
84 Brushane Ruff Calidris pugnax
85 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
86 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
87 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
88 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
89 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
90 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
91 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
92 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
93 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
94 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
95 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
96 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
97 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
98 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
99 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
100 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
101 Polarsvømmesnipe Grey phalarope Phalaropus fulicarius
102 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
103 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
104 Storjo Great Skua Stercorarius skua
105 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
106 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
107 Sabinemåke Sabine´s Gull Xema sabini
108 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
109 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
110 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
111 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
112 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
113 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
114 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
115 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
116 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
117 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
118 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
119 Lomvi Common Murre Uria aalge
120 Alke Razorbill Alca torda
121 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
122 Alkekonge Little Auk Alle alle
123 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
124 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
125 Skogdue Stock Dove Columba oenas
126 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
127 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
128 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
129 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
130 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
131 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
132 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
133 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
134 Tårnseiler Common Swift Apus apus
135 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
136 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
137 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
138 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
139 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
140 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
141 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
142 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
143 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
144 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
145 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
146 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
147 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
148 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
149 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
150 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
151 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
152 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
153 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
154 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
155 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
156 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
157 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
158 Linerle White Wagtail Motacilla alba
159 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
160 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
161 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
162 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
163 Sørnattergal Common Nightingale Luscinia megarhynchos
164 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
165 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
166 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
167 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
168 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
169 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
170 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
171 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
172 Svartstrupetrost Black-throated Thrush Turdus ruficollis atrogularis
173 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
174 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
175 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
176 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
177 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
178 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
179 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
180 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
181 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
182 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
183 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
184 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
185 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
186 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
187 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
188 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
189 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
190 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
191 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
192 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
193 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
194 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
195 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
196 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
197 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
198 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
199 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
200 Kjøttmeis Great Tit Parus major
201 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
202 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
203 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
204 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
205 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
206 Skjære Common Magpie Pica pica
207 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
208 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
209 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
210 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
211 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
212 Ravn Common Raven Corvus corax
213 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
214 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
215 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
216 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
217 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
218 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
219 Gulirisk European Serin Serinus serinus
220 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
221 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
222 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
223 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
224 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
225 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
226 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
227 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
228 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
229 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
230 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
231 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
232 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
233 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
234 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
235 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
236 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
237 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
238 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 238

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793