Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017
Frivillige 2016
Frivillige 2015
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Overnatting
Omvisning
Skoleprosjekt
Publikasjoner
2011-2017
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
E-mail

Merkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 26/09 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 26/09
Art / Dato 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk - - - - - - - - - - 1 3,7 -73% 27
Sandlo - - - - - - - - - - 1 0 2600% 27
Strandsnipe - - - - - - - - - - 1 0,1 1250% 27
Gjøk - - - - - - - - - - 1 0,4 170% 27
Vendehals - - - - - - - - - - 1 0,8 29% 27
Grønnspett - - - - - - - - - - 3 0,3 912% 27
Svartspett - - - - - - - - 1 - 1 0,4 170% 27
Flaggspett - - - - - - - - - - 2 3,2 -37% 27
Trepiplerke - 2 - - - - - - - - 30 50 -40% 22
Heipiplerke - - - - - - - - - - 15 55 -73% 24
Skjærpiplerke - - - - - - - - 1 - 2 10 -80% 27
Gulerle 1 - - - - - - - - - 10 8 25% 27
Vintererle - - - - - - - - - - 1 0,1 575% 27
Linerle - - - - - - - - - - 56 46 23% 27
Gjerdesmett 7 5 - 2 1 - 3 - 2 - 35 43 -18% 27
Jernspurv 1 3 - - - - - 1 1 - 20 47 -58% 25
Rødstrupe 5 21 - 1 - - 5 5 5 - 57 78 -27% 27
Blåstrupe - - - - - - - - - - 1 0,8 23% 27
Rødstjert 2 - - 1 - - - 1 - - 9 21 -57% 27
Buskskvett - - - - - - - - - - 9 25 -64% 27
Steinskvett - - - - - - 2 1 - - 34 82 -59% 27
Svarttrost - - - - - - 3 - - - 27 17 59% 27
Gråtrost - - - - - - - - - - 1 8,9 -89% 27
Måltrost - 2 - - - - 1 2 - - 20 18 12% 27
Rødvingetrost - - - - - - - - - - 1 2,5 -60% 27
Sivsanger - - - - - - - - - - 4 5,7 -30% 25
Myrsanger - - - - - - - - - - 2 0,3 500% 27
Rørsanger - - - - - - - - - - 2 6 -67% 26
Hauksanger - - - - - - - - - - 1 2,6 -61% 27
Møller - - - - - - - - - - 7 26 -73% 27
Tornsanger - - - - - - - - - - 40 63 -37% 24
Hagesanger - 2 - 3 - - - - - - 39 69 -43% 26
Munk 1 2 - 5 3 - 1 2 - - 38 73 -48% 26
Gransanger 1 1 - - - - - 4 - - 14 12 17% 27
Løvsanger - 3 1 - - - - 8 1 - 357 532 -33% 23
Fuglekonge 10 4 1 - 1 - 1 2 - - 64 60 6% 27
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 4 8 -50% 27
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 8 15 -47% 27
Granmeis - 1 - 2 - - - - - - 4 16 -75% 27
Toppmeis - - - 1 - - 1 - - - 28 4,3 552% 27
Svartmeis 2 1 - 4 - - 4 5 1 - 34 66 -49% 27
Blåmeis 19 24 - 52 - - 98 139 4 - 403 326 23% 27
Kjøttmeis 1 - - - - - 4 8 - - 35 41 -15% 27
Spettmeis 1 1 - - - - - - - - 13 8,8 48% 27
Trekryper 2 - - - - - - 3 - - 9 5,6 62% 27
Tornskate - - - - - - - - - - 4 3,7 7% 27
Nøttekråke - - - - - - - - - - 1 0,7 50% 27
Stær - 2 - - - - - - - - 70 154 -54% 27
Gråspurv - - - - - - - - - - 32 81 -61% 27
Pilfink - - - - - - - - - - 6 37 -84% 27
Bokfink - 1 - - 2 - 1 - - - 84 143 -41% 27
Bjørkefink 1 - - 1 - - 1 1 - - 5 28 -82% 27
Grønnfink - - - 7 - - - - - - 12 37 -67% 27
Stillits - - - - - - - - - - 2 1,4 46% 27
Grønnsisik - - - - - - - - - - 1 38 -97% 27
Tornirisk - - - - - - - - - - 15 60 -75% 27
Brunsisik - - - - - - - - - - 4 23 -83% 27
Rosenfink - - - - - - 1 - - - 3 5,2 -43% 27
Kjernebiter - - - - - - - - - - 1 0,1 800% 27
Gulspurv - 3 - 5 - - - - 1 - 21 33 -37% 21
Sivspurv - 8 - - - - 2 - - - 21 21 1% 27
Sum 54862847-12818217- 1727 2527 -32% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793