Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLista Bird Race regler

Vi forventer en sunn konkurransinnstilling og oppfordrer til deling av observasjoner, slik at alle deltakere og lag får se mest mulig i løpet av 9 timer. Og det på en måte som også er skånsom for fuglene og Lista-naturen.


1. Lag

1.1. Lagene skal bestå av 3-4 pre-registrerte medlemmer.
Mangler du et lag og vil være med hjelper vi til med å sette sammen lag av «løse fugler».

1.2. Hvert lag må nominere en kaptein ved registrering og gi et telefonnummer.

1.3. Alle gruppemedlemmer trenger IKKE å være sammen for hele 9-timers periode. Lagene må bestå av minst tre deltakere i felten til enhver tid.

1.4. En eller flere ikke-ornitologer kan i tillegg delta på lagene (familie), men disse deltakerne kan ikke hjelpe laget på noen måte med lokalisering eller identifisering av fugler.

2. Artstelling

2.1. Hver registrerte art kan enten bli sett eller hørt. Hver art må være entydig identifisert av minst to medlemmer av teamet. Alle arter vil telle 1 poeng, utenom sjeldene arter som vil telle 2 poeng for "finnerlaget" og 1 poeng for lagene som ser den senere. Dette vil medvirke til at "finnerlaget" ikke taper på å dele informasjonen.

2.2. Lagene er forventet å ringe/melde inn detaljer om eventuelle "sjeldne" arter og andre ekstraordinære observasjoner til arrangørene, under løpet.
*Se Lista Bird Race ArtsListe*

2.3 Konkurranse juryen skal gjennomgå alle "sjeldne" arter før aksept og støttende bevis vil være nødvendig. Fotografisk eller video bevis er forespurt der det er mulig.

2.4 En detaljert artsliste av alle arter må leveres kl. 15.00. Offisielle skjemaer vil bli gitt til lag i begynnelsen av løpet.

2.5 Avspilling av sang eller lokkelyd er strengt forbudt under hele konkurransen.

2.6 Kjør ikke på private gårdsveier og gå ikke i dyrket mark. Ingen kjøring på gårdsveier er tillatt i fyrområdet vest for Borhaug.

2.7 Vennligst bruk hodet, hensynet til fugler er hovedinteressen til alle deltakende lag. Det er ikke verdt å forstyrre eller skremme opp fuglene for å legge til en art eller to på listen.

3. Tidsfrister

3.1. Løpet starter lørdag den 31. august 2019 klokken 06:00 og avsluttes nøyaktig 9 timer senere. Lagene må være med turistinformasjon kl 05.45.

3.2. All inn- og utsjekking vil være på parkeringsplassen ved Fyret. Den første innsjekking vil være kl. 05:45. Innsjekking nummer to vil være kl 11:00 (gjennom sms). Det forventes at lagene vil dele detaljer om sine observasjoner. Det vil være utsjekking senest kl 15:00.

3.3. Lagkapteinene må levere inn sitt lags offisielle artsliste kl 15:00. Den endelige lagpoengsum vil bli offentliggjort av dommerpanelet etter middagen.

4. Geografisk område

Bare fuglearter sett innen Farsund Kommune kan telles. For å sjekke flere detaljer kan du klikke: HER.

5. Fremkomstmiddel

Lagene kan bruke bil eller hvilke som helst andre transportmidler.

6. Dommere

6.1. Avgjørelser tatt av dommerpanelet vil være endelig i alle saker.


Alle deltakere må følge Lista Bird Race reglene. Brudd vil kunne medføre straff eller diskvalifikasjon av laget.

Vil du være med, men mangler lagkamerat så ta kontakt på e-post: post@listafuglestasjon.no, så forsøker vi å koble deltakere sammen.

I tillegg til ca 160 regulære arter er det flere andre som kan dukke opp på Lista i slutten av august. Steppehauk er en av de vanligste uvanlighetene i denne perioden. Som regel blir det noe annet enn det man tror. Kanskje enda en sjelden art i 2018?Merketall
Denne sesongen151
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Gråsisik2-99%
Duetrost1-96%
Snøspurv2-93%
Bergirisk2-93%
Rugde1-90%
Grønnsisik624+680%
Gransanger104+551%
Krykkje242+313%
Kortnebbgås24+280%
Bydue76+209%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2020: 22.-23. august
  Begynnerkurs i ringmerking: 9.-10. mai 2020
  Rapport fra høst 2019
  ÅRSRAPPORT 2018: Betydelig klimaeffekt på fugletrekket i Sør-Norge
  Trekkfuglene i Europa og Kanada har skjøvet fram tidspunktet for vårtrekket på grunn av klimaendringer

Nyheter fra NOF
Viltforskrift med klare...
Nå er det tid for å se etter...
Store muligheter for bedre...
Krever stans i jakt på...
Ikke gi tillatelse til...
Munkegribben Brinzolas ublide...
Årets fugl ankommer landet
Trekkfuglene returnerer:...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793