Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenDen naturlige skolesekken (DNS)

Den Naturlige Skolesekken (DNS) er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Lista Fuglestasjon har de to siste årene med midler fra "Den naturlige skolesekken" gjennomført tiltaket "Naturveiledning".


Vårt mål er å ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge for å øke forståelsen for områdets unike fugleliv og samtidig sikre fuglestasjonen et godt omdømme lokalt. Lista Fuglestasjons naturveileder har gjennomført tiltaket de to siste årene i samarbeid med de lokale skolene både på fuglestasjonen, ute i naturen og i klasserommet.
Kort oppsummert har de viktigste satsingene vært følgende:

‐ Naturformidling til besøkende skoleklasser/grupper på fuglestasjonen
‐ Fremvisning av bildeserier og deltagelse i naturfagundervisning på skolen
‐ Fuglefadderprosjekt, hvor elever får "adoptere" en ringmerket fugl
‐ Deltagelse i det lokale skoleprosjektet Båro Naturligvis

Fuglestasjonen har etablert et spesielt godt samarbeid med Borhaug skole, med deltakelse i skoleprosjektet Båro Naturligvis, og som samarbeidspartnere i et «våtmarksskoleprosjekt», hvor våtmarksentere og skoler fra hele landet sammen har utviklet et undervisningsopplegg og delt erfaringer fra dette.

Båro Naturligvis er et årlig prosjekt ved Borhaug skole hvor elevene fordyper seg i temaer knyttet til natur og historie i lokalmiljøet. Lista Fuglestasjon bidrar som ekstern kompetanse i prosjektet, noe som gir elevene unike muligheter til å bli nærmere kjent med nærområdets fugle-og dyreliv på en helt ny måte. Takket være ansettelse av en naturveileder og midler fra "Den Naturlige Skolesekken" har fuglestasjonen bedre forutsetninger enn noen gang for å kunne ha en sterk satsning på naturformidling til barn og unge.

I prosjektuka i 2015 samarbeidet fuglestasjonens naturveileder med 4. klasse på skolen om undersøkelser av dyrelivet ved det nyrestaurerte Slevdalsvann. Det har lenge vært et ønske fra skolen om å ha en lett tilgjengelig ferskvannslokalitet for undersøkelser i naturfagundervisninger, og i prosjektuka i juni 2015 ble det nye amfiet ved Slevdalsvann for første gang tatt i bruk som "klasserom". Aktiviteter som fangst og ringmerking av fugler samt lysfangst av nattsommerfugler er aktiviteter som ikke hadde vært mulig for skolen å gjennomføre uten eksterne ressurser. Som en del av «våtmarkskoleprosjektet» skal undersøkelsene av dyrelivet ved Slevdalsvann fortsette i høst, og resultatene og erfaringene fra prosjektet skal presenteres for de andre våtmarksentrene og skolene i november.

Proskjekter fra 2013 til 2015: http://www.natursekken.no/c2107252/institusjon/vis.html?tid=2101360

Mer info om DNS: http://www.natursekken.no/Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøttekråke4-98%
Sivsanger19-95%
Dompap14-94%
Vipe127-94%
Gråsisik387-91%
Havørn32+337%
Musvåk285+314%
Tyrkerdue100+297%
Svartkråke55+282%
Rødvingetrost8015+197%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Den Skandinaviske Trippelen
  Begynnerkurs i ringmerking: 04.-05. mai 2019
  Ukasfugl - Merlin
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2018
  Ukas fugl - Grågås

Nyheter fra NOF
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...
Tredje runde av Fotonøtta i...
NOF Nittedal lokallag er...
Skarveskader på...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793