Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
About us
Volunteers 2016
Volunteers 2015
Recording area
Accommodation
Guided tours
School project
Publications
2011-2016
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site

E-mail


Begynnerkurs i ringmerking: 06-07. mai 2017Kurset avholdes som et weekend-kurs i perioden 06-07. mai på Lista Fuglestasjon i Farsund kommune. Dette kurset passer for de som har ingen, eller lite ringmerkingserfaring, og ønsker å lære det mest grunnleggende. Kurset passer også for de som har ringmerket før og trenger mer erfaring til å få ringmerkingslisensen. Kurset arrangeres av Lista Fuglestasjon i samarbeid med NOF.


Av Aïda López

Lista er en av Norges beste fuglelokaliteter og ligger i et strategisk viktig fugleområde som mange av de norske trekkfuglene passerer gjennom under trekket vår og høst. Siden ringmerking startet i Norge i 1914 har nesten 9 millioner fugler blitt ringmerket i landet. Ringmerking er en metode som ikke er bare et godt system for å lære om fugletrekk, men også om fenologi, biometri, myting, overlevelse, hekkesuksess, osv.

Inhold: Gjennom forelesning og feltarbeid skal deltakerne få en kombinasjon av teori og metodikk, men med hovedvekt på fuglestudier i felten. Standardisert fangst og ringmerking, identifikasjon, biometriske mål, alder, kjønn, myting (fjærfelling) er noe av innholdet.

Tidsplan: Dette kurset er en grunnleggende opplæring, og består av en teoretisk del på 2,5 timer og en praktisk del på 10 timer.

Lørdag 06. mai:

06:00-11:00 ringmerking
11:00-14:30 lunch (ikke inkludert) - fri tur
14:30-17:00 teori (10 min kaffepause)

Søndag 07. mai:

06:00-11:00 ringmerking
Utsjekk hus innen kl 12:00

Materiale: Engelsk papirversjon av LiFu Manual, en sertifikat, ringmerkingskurs dokumenter og ei bok.
Pris: 1.250,- (overnatting 200,- eller ordner selv). Under 18 år: 30% rabatt
Dato: 06-07. mai 2017
Sted: Lista Fuglestasjon (Lista Fyr, Farsund)
Deltakere: 4-7 personer
Påmelding: innen 06. april 2017
Kontakt: post@listafuglestasjon.no
Ringing numbers
This season116
Today0
Detailed log

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Seasonal deviation
Black-legged Kittiwake4-93%
Common Snipe2-93%
Black-headed Gull73-92%
Eurasian Tree Sparrow6-92%
Yellowhammer12-92%
Blue Tit34+341%
Rock Dove28+153%
Greylag Goose1542+92%
Rock Pipit638+82%
Song Thrush55+71%
View deviation of seasons
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden

Nyheter fra NOF
Velkommen til NOFs årsmøte i...
Ntchisi - Malawis siste...
Fire nye IBAer utpekt i...
Kunnskapsløst om kråker
Taksvalens tilbakegang i...
Fuglestasjonsrapporten for...
Vipa er på vei til sine...
Oppsummering av...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793