Lista fuglestasjon Lista fuglestasjon RSS feed http://listafuglestasjon.no http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=622 Begynnerkurs i ringmerking: 11.-12. august 2018 Kurset avholdes som et weekend-kurs i perioden 11.-12. august på Lista Fuglestasjon i Farsund kommune. Dette kurset passer for de som har ingen, eller lite ringmerkingserfaring, og ønsker å lære det mest grunnleggende. Kurset passer også for de som har ringmerket før og trenger mer erfaring til å få ringmerkingslisensen. Kurset arrangeres av Lista Fuglestasjon i samarbeid med NOF. 2018-06-17 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=628 Ukas fugl - Tårnseiler Tårnseiler -Apus apus-
Tårnseileren er den eneste representanten for seilerfamilien som hekker i Norge...
2018-06-15 00:00:00
http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=627 Ukas fugl - Tornsanger Tornsanger -Sylvia communis-
Tornsangeren er en karakterart i busker og kratt i kulturlandskapet på Lista...
2018-06-11 00:00:00
http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=626 Ukas fugl - Gjøk Gjøk -Cuculus canorus-
Gjøkens "ko-ko" er en velkjent lyd for de fleste, som kan høres fra mai og utover forsommeren da den har kommet tilbake fra overvintring i Afrika...
2018-05-20 00:00:00
http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=621 Ukas fugl - Smålom Smålom -Gavia stellata-
Smålommen er en stor vannfugl med karakteristisk lang kropp, spisst nebb og svømmeføttene plassert bak kroppen. ...
2018-05-10 00:00:00
http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=620 Bird of the week - Willow Warbler Willow Warbler -Phylloscopus trochilus-
This species is Norway's most common bird that breeds all over the country...
2018-04-29 00:00:00