Lista fuglestasjon Lista fuglestasjon RSS feed http://listafuglestasjon.no http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=550 Begynnerkurs i ringmerking: 05.-06. mai 2018 Kurset avholdes som et weekend-kurs i perioden 05.-06. mai på Lista Fuglestasjon i Farsund kommune. Dette kurset passer for de som har ingen, eller lite ringmerkingserfaring, og ønsker å lære det mest grunnleggende. Kurset passer også for de som har ringmerket før og trenger mer erfaring til å få ringmerkingslisensen. Kurset arrangeres av Lista Fuglestasjon i samarbeid med NOF. 2018-01-25 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=601 Hva har vi gjort på stasjonen i år? Vi har vi ikke bare drevet med standardisert ringmerking i løpet av året, men har også jobbet med andre oppgaver som er viktige for stasjonen. Vi har fullført loggene fra 2017, drevet med standardisert ringmerking og sjøfugltellinger hver morgen, tilbudt overnatting til fuglekikkere og frivillige, samarbeidet i en vitenskapelig studie... 2017-11-20 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=598 LISTA FUGLEFESTIVAL 2017 Lista Fuglefestival 2017 var et samarbeid mellom NOF Lista Fuglestasjon og Besøkssenter våtmark Lista. Til tross for et mer beskjedent opplegg enn andre år var det god oppslutning og stor entusiasme blant deltakerne under helgens festival! 2017-09-05 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=597 Fugleflåttprosjekt på Lista I vår har Lista Fuglestasjon undersøkt 215 fugler og samlet 277 flått fra svarttroster og rødstruper og flått fra området på Lista. Dette er en del av en ny studie, drevet av doktor Gunnar Hasle, som studerer i hvor stor grad flått og flåttbårne patogener transporteres av fugler over geografiske barrierer. 2017-07-21 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=595 Fuglefestival 2.-3.sep. PROGRAM Vi feirer LISTA FUGLEFESTIVAL med fest og aktiviteter hele helgen! Fredag kveld og lørdag er tilbudet tilpasset de mest fugleinteresserte med quiz, Lista Bird Race og middag med konkurranse, foredrag og pub. Søndag er dagen med spesielt familiefokus på Lista Fyr. Da blir... 2017-07-09 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=594 Rapport fra våren 2017 Lista Fuglestasjon fullførte den 10.juni den 27 sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15.mars til 10.juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter) og resultatet har vært et lavere antall fugler enn normalt. 932 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 1028) av 41 forskjellige arter. Vipe og enkeltbekkasin har hatt en sterk tilbakegang de siste tre år i området. 2017-06-23 00:00:00 http://listafuglestasjon.no/default.asp?rssnews=590 Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2016 Årsrapporten for 2016 fra fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er nå klar! Resultater fra den standardiserte ringmerkingen er presentert, sammen med hovedtrekk fra tellingene av rastende og trekkende fugler ved fuglestasjonene. 2017-03-06 00:00:00