Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2020
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2020
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
4 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
7 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
8 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
9 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
10 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
11 Snadderand Gadwall Anas strepera
12 Krikkand Common Teal Anas crecca
13 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
14 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
15 Knekkand Garganey Anas querquedula
16 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
17 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
18 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
19 Bergand Greater Scaup Aythya marila
20 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
21 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
22 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
23 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
24 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
25 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
26 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
27 Laksand Goosander Mergus merganser
28 Lirype Willow Ptarmigan Lagopus lagopus
29 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
30 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
31 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
32 Islom Great Northern Loon Gavia immer
33 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
34 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
35 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
36 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
37 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
38 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
39 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
40 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
41 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
42 Egretthegre Great Egret Egretta alba
43 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
44 Stork White Stork Ciconia ciconia
45 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
46 Svartglente Black Kite Milvus migrans
47 Glente Red Kite Milvus milvus
48 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
49 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
50 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
51 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
52 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
53 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
54 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
55 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
56 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
57 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
58 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
59 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
60 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
61 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
62 Trane Common Crane Grus grus
63 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
64 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
65 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
66 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
67 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
68 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
69 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
70 Sandløper Sanderling Calidris alba
71 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
72 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
73 Brushane Ruff Calidris pugnax
74 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
75 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
76 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
77 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
78 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
79 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
80 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
81 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
82 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
83 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
84 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
85 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
86 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
87 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
88 Storjo Great Skua Stercorarius skua
89 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
90 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
91 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
92 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
93 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
94 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
95 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
96 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
97 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
98 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
99 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
100 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
101 Lomvi Common Murre Uria aalge
102 Alke Razorbill Alca torda
103 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
104 Alkekonge Little Auk Alle alle
105 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
106 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
107 Skogdue Stock Dove Columba oenas
108 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
109 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
110 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
111 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
112 Tårnseiler Common Swift Apus apus
113 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
114 Hærfugl Eurasian Hoopoe Upupa epops
115 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
116 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
117 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
118 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
119 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
120 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
121 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
122 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
123 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
124 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
125 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
126 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
127 Linerle White Wagtail Motacilla alba
128 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
129 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
130 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
131 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
132 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
133 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
134 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
135 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
136 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
137 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
138 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
139 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
140 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
141 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
142 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
143 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
144 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
145 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
146 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
147 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
148 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
149 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
150 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
151 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
152 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
153 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
154 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
155 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
156 Rødtoppfuglekonge Firecrest Regulus ignicapilla
157 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
158 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
159 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
160 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
161 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
162 Kjøttmeis Great Tit Parus major
163 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
164 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
165 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
166 Skjære Common Magpie Pica pica
167 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
168 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
169 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
170 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
171 Ravn Common Raven Corvus corax
172 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
173 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
174 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
175 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
176 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
177 Gulirisk European Serin Serinus serinus
178 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
179 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
180 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
181 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
182 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
183 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
184 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
185 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
186 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
187 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
188 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
189 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
190 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
191 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
192 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
193 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 193

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793