Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenEn ekte rødskvett!Fig.1: Fenologi buskskvett 1990-2014
Fig.1: Fenologi buskskvett 1990-2014
Trekktopp i slutten av august

Fig.2: Fenologi rødstjert 1990-2014
Fig.2: Fenologi rødstjert 1990-2014
Trekktopp medio september

Den "mystiske fuglen" ved Lista Fuglestasjon - en ornitologisk sensasjon.

Etter mer enn ett år med spenning kan vi sikkert si at "gåtefuglen" fanget ved Lista fuglestasjon den 18 september 2013 var en hann hybrid, avkom fra en krysning mellom en buskskvett hunn og en rødstjert hann.


Av Aïda López

En genetisk studie utført ved Universitetet i Oslo (Natural History Museum), i samarbeid med Lista fuglestasjon, ble publisert siste måned i Journal of Ornithology. Link:
Intergeneric hybridization between Common Redstart Phoenicurus phoenicurus and Whinchat Saxicola rubetra revealed by molecular analyses
.

Hybridisering hos fugler er utbredt, og omtrent én av ti arter er kjent for å hybridisere, mens den sanne forekomsten sannsynligvis er langt høyere. Link:
Grant and Grant, Science 10 April 1992.

Selv om det er mer vanlig at ulike arter hybridiserer når de tilhører samme slektene, er det ikke sjelden å finne intergeneriske hybrider mellom ulike slekter av svaler, - meiser eller mer sjelden mellom sangere. Vi vet derfor tidligere at spurvefugler fra ulike slekter kan hybridisere. Imidlertid er Lista Fuglestasjons "mysteriefugl" den første intergeneriske hybrid kjent fra Muscicapidae familien («småtroster» som blant andre inkluderer buskskvetter, svartstruper, rødstjerter, blåstruper, rødstruper, nattergaler og fluesnappere).

Utseendet på fuglen var stort sett i overenstemmelse med buskskvett som lyst øyenbryn, beige grunnfarget underside, flekket bryst og lyse fjærbremmer på rygg og vingedekker,- men fuglen hadde også noen rødstjertlignende egenskaper som den oransje gumpen og -indre del av stjertfjær. Den ble også fanget under trekktoppen for rødstjert, se grafikk nedenfor.

Artikkelen understreker viktigheten av å ha gode feltprosedyrer ved fangst av fugler en kan mistenke for å være hybrider. Merkelige fugler bør en alltid (så langt hensynet til fuglen tilsier) fotografere fra ulike vinkler, så alle fjærtegninger dokumenteres, ta biometriske målinger og DNA-prøver (enten fjær eller blod).

Buskskvett bygger vanligvis reir på bakken under høyt gress, mens rødstjerten hekker i hulrom, hull i trær, i steinvegger eller under tak -mellom 1 og 6 meter over bakken. Vår fugl var nok som sin mor buskskvetten født på bakken, men hvor fuglen ble født vil vi fortsatt undres over.

Vi takker Naturhistorisk museum for samarbeidet, Norges forskningsråd for finansiering av denne studien, samt støtte fra Miljødirektoratet til overvåkingen ved Lista Fuglestasjon.Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020

Nyheter fra NOF
Hagefugltellingen – vinterens...
Hav og kyst under press - vi...
Nok et moderat år ved...
Fristen for å søke NOFs fond...
Årets fugl 2021 – gulspurv
Dette engasjerte oss i 2020
Viktige milepæler for...
God jul og godt nytt år fra...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793