Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2018
Program
Foredrag
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2017 med siste sesong 2018. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Duetrost151+398%
Toppskarv4218+303%
Munk264+229%
Bydue344+191%
Skjærpiplerke2231+178%
Vendehals36+175%
Granmeis32+172%
Trane70+148%
Kortnebbgås31+142%
Splitterne13+132%
Gråspurv1626+111%
Skogsnipe20+99%
Havørn13+95%
Tornskate36+94%
Gransanger308+91%
Gjerdesmett170+85%
Blåmeis35+83%
Kråke2385+81%
Grågås7499+78%
Ringtrost28+75%
Rugde19+71%
Snadderand23+67%
Vandrefalk48+67%
Skjære496+63%
Laksand117+58%
Færre enn forventet
Gråsisik9-98%
Sandløper1-97%
Havhest35-97%
Bergirisk4-96%
Krykkje24-93%
Brushane2-92%
Lappspurv5-86%
Svartmeis18-83%
Hettemåke716-83%
Hønsehauk1-81%
Knekkand4-79%
Lappspove6-79%
Myrsnipe54-77%
Pilfink107-74%
Boltit12-73%
Bergand4-72%
Bjørkefink23-70%
Sivsanger75-68%
Havelle266-65%
Lunde4-65%
Vipe1827-64%
Heilo789-61%
Ringdue465-60%
Sildemåke1544-59%
Grønnsisik255-59%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2017 med siste sesong 2018. Fra 15/07 til 16/08.
Flere enn forventet
Tyrkerdue43+647%
Grønnsisik476+433%
Sandløper163+271%
Bydue206+243%
Kråke1601+239%
Toppskarv806+236%
Svarthalespove17+217%
Trepiplerke1064+172%
Polarsnipe927+162%
Gransanger18+143%
Bokfink2930+138%
Storskarv1522+138%
Bjørkefink36+137%
Toppand22+131%
Gråspurv2687+121%
Svarthvit Fluesnapper34+102%
Splitterne16+77%
Havsule2548+76%
Tjeld2053+64%
Gulerle292+64%
Knoppsvane40+57%
Kvinand8+55%
Kjøttmeis126+54%
Gråhegre161+51%
Siland45+50%
Færre enn forventet
Gråtrost4-99%
Havhest9-98%
Vipe44-94%
Sivsanger16-94%
Gravand30-91%
Tundralo2-89%
Rødvingetrost1-89%
Bergirisk11-88%
Grønnstilk26-88%
Dvergsnipe2-85%
Temmincksnipe1-85%
Grankorsnebb134-84%
Hettemåke125-84%
Tundrasnipe4-84%
Krykkje4-83%
Rosenfink2-75%
Jernspurv8-74%
Rørsanger6-73%
Ravn9-71%
Musvåk2-71%
Buskskvett81-70%
Tårnfalk2-70%
Gluttsnipe87-69%
Tornsanger56-69%
Svartmeis24-66%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793