Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Stripegås
Bar-headed Goose (Anser indicus)


Stripegåsa er en høyalpin art fra Sentral-Asia som er satt ut i Europa. Fuglene som blir sett i Norge regnes som rømlinger (E-listen). Småflokker av stripegås sees i Norge helt nord til Finnmark. De fleste observasjonene forekommer i perioden mai-september. Dette stemmer godt med funnmønsteret ved Lista Fuglestasjon.Stripegåsa var temmelig sjelden ved fuglestasjonen fram til 2004, kun sett fire av de første 15 årene. Deretter har arten vært sett årlig fra 2005. Med unntak av en større flokk i 2005 har stripegåsa i perioden 1990-2014 som regel bare forekommet i småflokker på 1-4 ind, som enten trekker forbi eller oppholder seg maksimalt et døgn i området.

Funnmønsteret passer godt inn i bildet en ser for Norge ellers med de fleste observasjonene fra mai-september. På Lista Fyr har arten i perioden 1990-2014 vist en markert topp i juni.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793