Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Heilo4672+140%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 19/09.
Flere enn forventet
Svartkråke147+1787%
Hvitkinngås130+1089%
Vintererle106+216%
Musvåk94+198%
Sjøorre121+168%
Toppskarv2160+163%
Polarsnipe2383+163%
Skjærpiplerke1615+150%
Toppmeis81+150%
Kråke3747+148%
Låvesvale10796+135%
Fuglekonge1307+127%
Steinvender771+118%
Kaie1587+109%
Gransanger43+98%
Fiskemåke4723+96%
Kjøttmeis400+95%
Rødstjert101+85%
Sanglerke1204+82%
Gulspurv794+70%
Teist12+70%
Brunsisik446+65%
Havsule4839+62%
Stillits156+51%
Linerle3339+50%
Færre enn forventet
Nøtteskrike1-100%
Gråtrost4-99%
Granmeis2-99%
Dvergsnipe3-99%
Svartmeis8-98%
Rørsanger3-96%
Spettmeis1-96%
Bergirisk9-94%
Grankorsnebb122-93%
Gråsisik26-93%
Sivsanger30-92%
Bjørkefink117-91%
Hettemåke101-90%
Myrhauk2-90%
Båndkorsnebb10-87%
Stjertand6-86%
Dvergspett1-85%
Rødvingetrost3-83%
Gjøk2-82%
Lappspurv3-82%
Vipe259-80%
Kvinand3-79%
Ringgås47-79%
Gulerle202-78%
Krykkje12-77%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793