Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2023
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenAvvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2022 med siste sesong 2023. Fra 15/03 til 25/05.
Flere enn forventet
Svartstrupe85+555%
Stillits296+298%
Havørn41+295%
Vendehals77+290%
Rugde41+284%
Myrhauk27+284%
Strandsnipe164+265%
Ringgås2869+259%
Snøspurv85+231%
Brunnakke1930+225%
Stjertand49+217%
Kråke3967+194%
Grønnstilk79+189%
Islom156+188%
Gransanger485+182%
Tornskate24+165%
Gulnebblom45+162%
Munk212+151%
Kornkråke137+147%
Teist44+141%
Krikkand1712+138%
Skjærpiplerke2131+128%
Siland1253+124%
Kaie1936+117%
Rødstrupe1235+117%
Færre enn forventet
Lappspurv1-97%
Polarsnipe3-96%
Toppmeis1-93%
Tårnseiler9-93%
Havhest43-93%
Bergand1-92%
Bergirisk7-92%
Rødnebbterne10-89%
Storjo2-88%
Makrellterne5-86%
Granmeis2-82%
Krykkje61-78%
Hettemåke766-77%
Kortnebbgås4-71%
Gråstrupedykker5-71%
Duetrost10-68%
Snadderand5-66%
Svartmeis29-65%
Kanadagås6-65%
Bjørkefink25-64%
Havelle256-63%
Ringdue406-60%
Steinvender11-58%
Vipe1919-53%
Tyrkerdue44-51%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2021 med siste sesong 2022. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartstrupe288+2264%
Fjæreplytt173+779%
Kanadagås139+486%
Stillits3653+469%
Toppskarv7279+439%
Svarthalespove83+403%
Svartkråke111+389%
Gråsisik464+389%
Flaggspett579+370%
Vaktel40+357%
Havørn47+321%
Trelerke75+310%
Krykkje4680+309%
Havlire30+273%
Knoppsvane276+254%
Tornskate134+195%
Gulerle2505+175%
Svartrødstjert25+161%
Stjertmeis566+151%
Fiskeørn14+146%
Sivhauk89+145%
Brunnakke5266+143%
Furukorsnebb163+131%
Kråke9384+124%
Myrhauk112+123%
Færre enn forventet
Alkekonge180-97%
Rørsanger3-96%
Skjeggmeis1-94%
Båndkorsnebb6-93%
Storjo18-91%
Kortnebbgås28-90%
Nøttekråke16-88%
Rødvingetrost401-86%
Dvergsnipe27-85%
Hauksanger1-84%
Tundrasnipe11-83%
Lappspurv11-82%
Snøspurv8-81%
Horndykker1-81%
Hettemåke205-80%
Dompap41-79%
Perleugle9-78%
Rosenfink2-77%
Spettmeis9-76%
Lappiplerke2-75%
Bergand11-73%
Sivsanger87-73%
Hagesanger26-73%
Gjøk3-71%
Ringdue395-70%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793