Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 30/03.
Flere enn forventet
Grønnsisik616+1179%
Bydue45+216%
Rødstrupe155+215%
Jernspurv21+191%
Toppskarv1241+188%
Sjøorre38+187%
Siland146+178%
Kjøttmeis123+164%
Steinskvett16+162%
Skjærpiplerke1080+149%
Krykkje107+107%
Kråke691+105%
Havsule329+99%
Bokfink760+92%
Fiskemåke2746+78%
Gjerdesmett67+64%
Grønnfink113+53%
Storskarv416+52%
Linerle99+46%
Gråspurv157+46%
Krikkand126+46%
Blåmeis13+41%
Gråhegre41+41%
Svartand209+35%
Heipiplerke216+31%
Færre enn forventet
Duetrost1-94%
Snøspurv2-92%
Kornkråke1-90%
Enkeltbekkasin3-89%
Rødvingetrost3-89%
Rugde1-87%
Spurvehauk1-84%
Kaie38-81%
Ringdue57-80%
Vipe454-78%
Laksand8-77%
Gråstrupedykker2-72%
Havelle51-71%
Storspove105-66%
Sildemåke48-64%
Pilfink27-63%
Sangsvane5-59%
Tjeld494-57%
Brunnakke77-51%
Heilo8-50%
Knoppsvane20-47%
Stær3282-44%
Gulspurv79-40%
Myrsnipe5-39%
Sandlo40-38%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartkråke166+951%
Havørn50+511%
Stillits2061+310%
Ringgås1099+224%
Svartrødstjert24+197%
Krykkje2780+197%
Toppskarv3292+194%
Musvåk210+174%
Vintererle514+169%
Polarsnipe2409+155%
Svartspett33+131%
Kortnebbgås396+126%
Skjærpiplerke4769+123%
Steinvender793+119%
Låvesvale11014+118%
Siland594+117%
Grønnsisik16765+111%
Rødstrupe1295+101%
Kråke7488+98%
Laksand48+89%
Toppmeis121+83%
Fiskemåke5906+64%
Bjørkefink31739+60%
Gransanger170+59%
Jordugle17+59%
Færre enn forventet
Dvergsnipe4-98%
Svartmeis41-97%
Flaggspett5-97%
Rørsanger4-95%
Dompap13-94%
Granmeis23-93%
Spettmeis3-93%
Sivsanger31-91%
Varsler1-90%
Lappiplerke1-89%
Kvartbekkasin4-88%
Hettemåke135-88%
Bergand5-88%
Blåstrupe1-86%
Dvergspett3-86%
Sidensvans96-86%
Nøtteskrike66-86%
Vipe299-84%
Trelerke3-84%
Bergirisk72-84%
Lappspurv11-84%
Båndkorsnebb16-83%
Gjøk2-83%
Vepsevåk1-81%
Horndykker1-81%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793