Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2016
Frivillige 2015
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Overnatting
Omvisning
Skoleprosjekt
Publikasjoner
2011-2016
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden

E-mail

Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2016 med siste sesong 2017. Fra 15/03 til 29/03.
Flere enn forventet
Blåmeis34+341%
Bydue28+153%
Grågås1542+92%
Skjærpiplerke638+82%
Måltrost55+71%
Gråspurv163+64%
Havsule213+64%
Gråhegre40+59%
Kjøttmeis69+56%
Storskarv337+39%
Siland58+33%
Skjære72+24%
Fuglekonge76+10%
Toppskarv343+8%
Fiskemåke1324+3%
Heipiplerke154+2%
Kråke3050%
Stær5412-1%
Knoppsvane34-2%
Svartbak549-6%
Svarttrost333-10%
Gjerdesmett31-16%
Steinskvett4-21%
Gravand182-27%
Rødstrupe28-31%
Færre enn forventet
Krykkje4-93%
Enkeltbekkasin2-93%
Hettemåke73-92%
Pilfink6-92%
Gulspurv12-92%
Rødvingetrost2-91%
Gråtrost15-89%
Kornkråke1-88%
Rugde1-87%
Havelle25-86%
Gråstrupedykker1-85%
Brunnakke25-85%
Bokfink58-84%
Storspove51-84%
Spurvehauk1-82%
Linerle12-81%
Krikkand17-80%
Tornirisk5-76%
Svartmeis8-75%
Ringdue77-74%
Grønnfink21-69%
Jernspurv2-69%
Sildemåke39-68%
Heilo5-66%
Svartand61-62%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2015 med siste sesong 2016. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svarthalespove55+425%
Stjertmeis1021+397%
Svartand16532+332%
Svartspett44+269%
Havørn22+266%
Sædgås18+202%
Nøttekråke395+194%
Knoppsvane155+164%
Varsler26+159%
Gransanger230+137%
Toppand85+134%
Hvitkinngås216+131%
Sandløper292+106%
Havsule10676+105%
Trekryper109+97%
Toppmeis109+96%
Havelle429+91%
Svarthvit Fluesnapper75+84%
Havlire14+79%
Steinvender634+77%
Sildemåke5302+68%
Dvergspett30+55%
Siland388+52%
Bergand59+46%
Tundralo351+39%
Færre enn forventet
Gråsisik58-99%
Rørsanger2-98%
Sivsanger17-96%
Grønnsisik530-94%
Snøspurv3-94%
Lunde2-94%
Bjørkefink1389-94%
Nøtteskrike36-93%
Kvartbekkasin3-92%
Vipe176-92%
Furukorsnebb2-91%
Alkekonge563-90%
Laksand3-90%
Hettemåke152-88%
Pilfink192-88%
Båndkorsnebb13-87%
Kornkråke3-86%
Temmincksnipe2-83%
Vepsevåk1-83%
Grønnfink425-82%
Trepiplerke487-82%
Krykkje178-81%
Trane3-80%
Ringdue291-80%
Krikkand675-79%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793