Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 17/05.
Flere enn forventet
Toppskarv5907+483%
Havørn29+350%
Musvåk33+231%
Toppand551+222%
Krykkje596+210%
Skjeand67+206%
Svartkråke68+202%
Skjærpiplerke2370+197%
Havsule4829+192%
Grønnstilk65+174%
Stjertand39+169%
Strandsnipe80+161%
Heilo4629+145%
Storjo23+138%
Gransanger326+137%
Snadderand26+137%
Svarthvit Fluesnapper63+122%
Vendehals22+110%
Kråke2288+109%
Vandrefalk46+103%
Teist27+100%
Gjerdesmett180+95%
Gluttsnipe75+93%
Hvitkinngås338+82%
Sandsvale714+76%
Færre enn forventet
Gråsisik2-100%
Havhest15-97%
Svartmeis4-96%
Polarsnipe2-96%
Sangsvane1-94%
Brushane2-87%
Sivsanger9-87%
Toppmeis2-86%
Grankorsnebb6-85%
Svarthalespove1-85%
Lappspove4-84%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Bjørkefink13-83%
Vipe843-81%
Enkeltbekkasin45-80%
Havelle154-79%
Kanadagås4-78%
Gråtrost301-78%
Gulerle16-77%
Snøspurv7-76%
Knekkand4-75%
Hettemåke909-74%
Skogdue6-73%
Lunde2-71%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2017 med siste sesong 2018. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Havørn32+337%
Musvåk285+314%
Tyrkerdue100+297%
Svartkråke55+282%
Rødvingetrost8015+197%
Stillits1306+175%
Svarthalespove37+163%
Fjellvåk81+155%
Brunnakke4998+148%
Fjellerke59+142%
Skjeand50+125%
Kråke7718+112%
Fiskemåke7283+110%
Kaie13251+109%
Sandløper284+89%
Vintererle330+77%
Toppskarv1912+75%
Havsule10212+73%
Bydue608+73%
Splitterne25+69%
Siland443+66%
Bjørkefink31940+65%
Gråspurv3916+61%
Skjærpiplerke3358+60%
Svarthvit Fluesnapper65+56%
Færre enn forventet
Nøttekråke4-98%
Sivsanger19-95%
Dompap14-94%
Vipe127-94%
Gråsisik387-91%
Tundralo23-91%
Temmincksnipe1-91%
Dvergsnipe19-90%
Trelerke2-90%
Rørsanger8-89%
Alkekonge570-89%
Snøspurv6-87%
Dvergspett3-86%
Lunde4-86%
Grønnstilk37-86%
Tundrasnipe11-85%
Bergirisk78-83%
Hettemåke195-83%
Gravand85-82%
Jernspurv60-82%
Laksand5-81%
Tundragås1-81%
Sanglerke513-78%
Grankorsnebb710-77%
Gråstrupedykker5-77%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793