Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe161+2709%
Vendehals117+709%
Vaktel38+418%
Havørn36+365%
Ringgås11444+317%
Sjøorre634+254%
Havsule8998+244%
Toppskarv4374+230%
Kjøttmeis466+202%
Polarsnipe180+175%
Trane80+172%
Siland1573+150%
Gransanger377+116%
Møller217+113%
Fiskemåke24453+107%
Svartkråke61+106%
Kortnebbgås27+103%
Jernspurv344+98%
Brunsisik1003+96%
Krykkje668+95%
Kråke2722+94%
Småspove802+93%
Storjo40+93%
Skjærpiplerke1748+93%
Svarthalespove15+89%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Knekkand1-95%
Enkeltbekkasin18-93%
Rugde1-91%
Snøspurv3-90%
Toppmeis2-89%
Bergirisk10-89%
Lappspurv4-89%
Duetrost4-89%
Grønnstilk4-87%
Myrhauk1-86%
Gråstrupedykker3-83%
Vipe812-83%
Kanadagås4-82%
Rødvingetrost33-79%
Brushane5-79%
Spurvehauk4-78%
Sandløper7-76%
Havhest207-76%
Dvergfalk4-73%
Steinvender9-72%
Bergand4-71%
Rosenfink2-71%
Stjertand5-70%
Gulsanger2-70%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Svartkråke166+951%
Havørn50+511%
Stillits2061+310%
Ringgås1099+224%
Svartrødstjert24+197%
Krykkje2780+197%
Toppskarv3292+194%
Musvåk210+174%
Vintererle514+169%
Polarsnipe2409+155%
Svartspett33+131%
Kortnebbgås396+126%
Skjærpiplerke4769+123%
Steinvender793+119%
Låvesvale11014+118%
Siland594+117%
Grønnsisik16765+111%
Rødstrupe1295+101%
Kråke7488+98%
Laksand48+89%
Toppmeis121+83%
Fiskemåke5906+64%
Bjørkefink31739+60%
Gransanger170+59%
Jordugle17+59%
Færre enn forventet
Dvergsnipe4-98%
Svartmeis41-97%
Flaggspett5-97%
Rørsanger4-95%
Dompap13-94%
Granmeis23-93%
Spettmeis3-93%
Sivsanger31-91%
Varsler1-90%
Lappiplerke1-89%
Kvartbekkasin4-88%
Hettemåke135-88%
Bergand5-88%
Blåstrupe1-86%
Dvergspett3-86%
Sidensvans96-86%
Nøtteskrike66-86%
Vipe299-84%
Trelerke3-84%
Bergirisk72-84%
Lappspurv11-84%
Båndkorsnebb16-83%
Gjøk2-83%
Vepsevåk1-81%
Horndykker1-81%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793