Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2018
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2018 med siste sesong 2019. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Toppskarv6191+436%
Havørn33+381%
Svartkråke98+260%
Musvåk33+213%
Vaktel21+206%
Toppand563+201%
Skjærpiplerke2437+186%
Svartstrupe15+177%
Havsule6691+170%
Stjertand39+146%
Skjeand67+143%
Heilo4672+140%
Gransanger397+138%
Grønnstilk66+132%
Krykkje758+131%
Vendehals32+130%
Gråfluesnapper83+127%
Svarthvit Fluesnapper72+113%
Kanadagås44+111%
Kråke2812+108%
Strandsnipe94+106%
Gulsanger13+106%
Skogsnipe21+102%
Hagesanger45+100%
Snadderand28+99%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Polarsnipe2-98%
Svartmeis6-95%
Sangsvane1-95%
Svarthalespove1-88%
Brushane3-88%
Lappspove4-85%
Duetrost6-83%
Rugde2-83%
Vipe855-83%
Enkeltbekkasin46-82%
Lunde2-82%
Gråtrost321-82%
Bjørkefink14-82%
Havelle158-79%
Knekkand4-79%
Snøspurv7-76%
Rosenfink2-71%
Sivsanger66-71%
Gulerle42-70%
Hettemåke1227-69%
Tyrkerdue43-67%
Skogdue8-66%
Boltit15-65%
Havhest312-65%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2017 med siste sesong 2018. Fra 15/07 til 15/11.
Flere enn forventet
Havørn32+337%
Musvåk285+313%
Tyrkerdue100+297%
Svartkråke55+282%
Rødvingetrost8015+197%
Stillits1306+175%
Svarthalespove37+163%
Fjellvåk81+155%
Brunnakke4998+147%
Fjellerke59+142%
Skjeand50+125%
Kråke7718+112%
Fiskemåke7283+110%
Kaie13251+109%
Sandløper284+88%
Vintererle330+77%
Toppskarv1912+75%
Havsule10212+73%
Bydue608+73%
Splitterne25+69%
Siland443+66%
Bjørkefink31940+65%
Gråspurv3916+61%
Skjærpiplerke3358+60%
Svarthvit Fluesnapper65+56%
Færre enn forventet
Nøttekråke4-98%
Sivsanger19-95%
Dompap14-94%
Vipe127-94%
Gråsisik387-91%
Tundralo23-91%
Temmincksnipe1-91%
Dvergsnipe19-90%
Trelerke2-90%
Rørsanger8-89%
Alkekonge570-89%
Snøspurv6-87%
Dvergspett3-86%
Lunde4-86%
Grønnstilk37-86%
Tundrasnipe11-85%
Bergirisk78-83%
Hettemåke195-83%
Gravand85-82%
Jernspurv60-82%
Laksand5-81%
Tundragås1-81%
Sanglerke513-78%
Grankorsnebb710-77%
Gråstrupedykker5-77%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793