Lista Bird Observatory Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Only in English Only in English

News
Fuglefestival 2019
Programme
Volunteer
Species list
Deviation
Log
Ringing numbers
About us
Volunteers 2019
Volunteers 2017/18
Volunteers 2015/16
Recording area
School project
Accommodation
Guiding
Publications
2011-2019
1957-2010
Transport
Contact
Shop & support us
Bird Obs Norway
Videos

Log in

Search the site


Tundra Swan
Dvergsvane (Cygnus columbianus)

Raw data for this species: Observation log - Ringing data

Dvergsvanen er svært uvanlig ved Lista Fyr, og det foreligger kun 5 godkjente observasjoner i perioden 1990-2014. Arten sees jevnlig i småflokker opp til ca. 10 individer i Sør-Norge gjennom vintermånedene fra november til mars. I denne perioden på året observeres den mer eller mindre årlig på Lista. Arten hekker på den arktiske tundraen i Russland og overvintrer i Vest-Europa hovedsakelig sør for Norge.

Generelt er arten enklest å identifisere når den raster i vintermånedene. Den forekommer da hovedsakelig i perioden med beskjeden dekning på fuglestasjonen. Til tross for at enkelte individer holder seg i ukevis lenger øst på Lista, virker det som de beveger seg lite og at områdene rundt Lista Fyr ikke er attraktiv beitemark.Observasjoner pr. år. (Antall individ x besøksdager)
Det foreligger 5 observasjoner i perioden fram til 2014. 3 ind ble sett to ganger i 1992. Den høye søylen i 1998 dreier seg om 5 ind. som ble sett 6 dager. De eneste fuglene som er sett flere dager i området. I tillegg foreligger det en enkeltobservasjon fra 1998 og ett ind. fra 2006.
Fenologi dvergsvane (individ x besøksdager)
At hovedforekomsten er i november er nokså typisk for artens høsttrekk. Observasjoner fra april og september derimot er mer uvanlig for arten i vårt område.
Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793