Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenMerkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Overvåkingsrunden, vår 2021
Overvåkingsrunden, høst 2021
Ssum = Sesongsum t.o.m. 15/11 2021
Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 15/11 2020
Art SsumSsn± %n= 
Tårnseiler - 0 -100% 31
Gjøk - 0,3 -100% 31
Turteldue - 0,1 -100% 31
Myrsnipe - 0 -100% 31
Dvergsnipe - 0 -100% 31
Rugde - 0,1 -100% 31
Kvartbekkasin - 0,1 -100% 31
Enkeltbekkasin - 0,1 -100% 31
Fiskemåke - 0 -100% 31
Spurvehauk 3 4,1 -26% 31
Hønsehauk - 0,1 -100% 31
Musvåk - 0 -100% 31
Perleugle - 2,1 -100% 31
Spurveugle - 1,5 -100% 31
Hornugle - 0,1 -100% 31
Jordugle - 0,1 -100% 31
Kattugle - 0 -100% 31
Hærfugl - 0 -100% 31
Vendehals 2 0,9 130% 31
Tretåspett - 0,1 -100% 31
Dvergspett - 4,3 -100% 31
Flaggspett - 8,4 -100% 31
Hvitryggspett - 0,1 -100% 31
Svartspett - 0,4 -100% 31
Grønnspett - 0,3 -100% 31
Gråspett - 0,3 -100% 31
Tårnfalk - 0 -100% 31
Dvergfalk - 0,2 -100% 31
Vandrefalk - 0 -100% 31
Tornskate - 2,8 -100% 31
Varsler - 0,5 -100% 31
Nøtteskrike - 7,7 -100% 31
Skjære 1 2,1 -53% 31
Nøttekråke - 1,1 -100% 31
Kaie - 0 -100% 31
Sidensvans - 3 -100% 31
Svartmeis 86 143 -40% 31
Toppmeis - 3,8 -100% 31
Granmeis 10 33 -70% 31
Blåmeis 807 1022 -21% 31
Kjøttmeis 107 175 -39% 31
Sanglerke - 0,1 -100% 31
Sandsvale - 0,1 -100% 31
Låvesvale 4 8,1 -50% 31
Taksvale - 0,4 -100% 31
Stjertmeis - 112 -100% 31
Bøksanger 2 0,9 130% 31
Gulbrynsanger - 0,6 -100% 31
Fuglekongesanger - 0,2 -100% 31
Brunsanger - 0 -100% 31
Løvsanger 254 456 -44% 27
Gransanger 41 36 12% 31
Østsanger - 0 -100% 31
Lappsanger 1 0 3000% 31
Sivsanger 10 4,8 110% 29
Åkersanger - 0 -100% 31
Busksanger - 0,1 -100% 31
Rørsanger 2 4,7 -57% 30
Myrsanger 1 0,3 244% 31
Gulsanger 1 1,9 -47% 31
Gresshoppesanger - 0,2 -100% 31
Munk 49 121 -60% 30
Hagesanger 16 59 -73% 30
Hauksanger - 2,5 -100% 31
Møller 15 21 -30% 31
Tornsanger 33 53 -38% 28
Rødtoppfuglekonge 2 0,4 464% 31
Fuglekonge 174 234 -26% 31
Gjerdesmett 117 116 1% 31
Spettmeis - 8,7 -100% 31
Trekryper 12 18 -35% 31
Rosenstær - 0 -100% 31
Stær 139 103 35% 31
Ringtrost - 0,2 -100% 31
Svarttrost 57 94 -39% 31
Gråtrost - 17 -100% 31
Rødvingetrost 10 31 -67% 31
Måltrost 12 36 -67% 31
Duetrost - 0,1 -100% 31
Gråfluesnapper 1 6,5 -85% 31
Rødstrupe 110 135 -18% 31
Blåstrupe 1 0,7 48% 31
Dvergfluesnapper 1 0,1 1450% 31
Svarthvit Fluesnapper 15 13 17% 31
Svartrødstjert - 0,5 -100% 31
Rødstjert 19 18 4% 31
Buskskvett 9 16 -45% 31
Svartstrupe 6 0,1 4550% 31
Steinskvett 33 49 -33% 31
Gråspurv 44 77 -43% 31
Pilfink 50 44 14% 31
Jernspurv 32 55 -42% 29
Gulerle 3 5,5 -46% 31
Vintererle 1 0,6 55% 31
Linerle 25 32 -23% 31
Heipiplerke 43 52 -18% 28
Trepiplerke 30 42 -29% 26
Skjærpiplerke 3 10 -69% 31
Bokfink 52 138 -62% 31
Bjørkefink 59 81 -27% 31
Kjernebiter - 0,2 -100% 31
Konglebit - 0 -100% 31
Dompap - 7,7 -100% 31
Rosenfink 1 4,7 -79% 31
Grønnfink 4 64 -94% 31
Bergirisk - 3,7 -100% 31
Tornirisk 18 46 -61% 31
Gråsisik - 19 -100% 31
Brunsisik 8 29 -72% 31
Polarsisik - 0,3 -100% 31
Grankorsnebb - 3 -100% 31
Båndkorsnebb - 0 -100% 31
Stillits 2 4,2 -52% 31
Grønnsisik 2 37 -95% 31
Lappspurv - 0,2 -100% 31
Snøspurv - 0 -100% 31
Gulspurv 36 76 -53% 25
Hvithodespurv - 0 -100% 31
Hortulan - 0,1 -100% 31
Dvergspurv 1 0,5 121% 31
Sivspurv 19 29 -34% 31
Sum 2596 4062 -36% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793