Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

MDMerkeTypeValgt = MDMerkeTypeNy
Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 15/11 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 15/11
Art / Dato 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk - - - - - - - - - - 3 4,2 -29% 29
Vendehals - - - - - - - - - - 3 0,8 278% 29
Grønnspett - - - - - - - - - - 1 0,3 262% 29
Dvergspett - - - - - - - - - - 2 4,4 -55% 29
Låvesvale - - - - - - - - - - 9 8,7 4% 29
Trepiplerke - - - - - - - - - - 54 45 20% 24
Heipiplerke - - - - - - - - - - 27 55 -51% 26
Skjærpiplerke - - - - - - - - - - 24 10 149% 29
Gulerle - - - - - - - - - - 2 5,7 -65% 29
Vintererle - - - - - - - - - - 2 0,6 241% 29
Linerle - - - - - - - - - - 41 34 22% 29
Gjerdesmett - - - 1 - - - - - - 87 119 -27% 29
Jernspurv - - - 1 - - - - 1 - 20 58 -66% 27
Rødstrupe 1 - - - - - - - - 1 181 139 30% 29
Blåstrupe - - - - - - - - - - 1 0,8 32% 29
Svartrødstjert - - - - - - - - - - 1 0,6 71% 29
Rødstjert - - - - - - - - - - 26 19 35% 29
Buskskvett - - - - - - - - - - 8 17 -53% 29
Svartstrupe - - - - - - - - - - 2 0,1 1833% 29
Steinskvett - - - - - - - - - - 68 50 35% 29
Svarttrost 2 3 2 - - - - 1 - - 91 98 -7% 29
Gråtrost - - - - - - - 3 1 - 19 18 8% 29
Måltrost - - - - - - - - 1 - 20 38 -47% 29
Rødvingetrost 1 - - - - - - - 2 - 31 32 -3% 29
Sivsanger - - - - - - - - - - 3 6,4 -53% 27
Myrsanger - - - - - - - - - - 1 0,3 190% 29
Rørsanger - - - - - - - - - - 1 5,6 -82% 28
Hauksanger - - - - - - - - - - 1 2,7 -62% 29
Møller - - - - - - - - - - 18 22 -19% 29
Tornsanger - - - - - - - - - - 63 56 12% 26
Hagesanger - - - - - - - - - - 39 62 -38% 28
Munk - - 2 - - - - 1 - 1 61 127 -52% 28
Bøksanger - - - - - - - - - - 2 0,9 115% 29
Gransanger - 1 - 1 - - - - - 1 40 37 7% 29
Løvsanger - - - - - - - - - - 438 484 -9% 25
Fuglekonge - - - - - - - - - 1 127 242 -48% 29
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 4 6,9 -42% 29
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 7 13 -48% 29
Granmeis - - - - - - - - - - 5 35 -86% 29
Toppmeis - - - - - - - - - - 4 4,1 -3% 29
Svartmeis - - - - - - - - - - 5 152 -97% 29
Blåmeis 9 5 7 3 - - - 4 27 4 935 1050 -11% 29
Kjøttmeis 2 2 - - - - - - 1 1 86 183 -53% 29
Spettmeis - - - - - - - - - - 1 8,9 -89% 29
Trekryper - 1 - - - - - - - - 5 19 -74% 29
Skjære - - - - - - - 2 - 1 3 2,3 32% 29
Stær 1 1 - - - - - 1 2 - 52 105 -50% 29
Gråspurv 1 - - - - - - - - - 111 80 38% 29
Pilfink - - 1 3 - - - - - - 34 46 -26% 29
Bokfink - - - - - - - - - - 126 146 -14% 29
Bjørkefink - - - - - - - - - 1 26 86 -70% 29
Grønnfink - - - 3 - - - - - - 17 68 -75% 29
Stillits - 7 - - - - - - - - 10 3,4 196% 29
Grønnsisik - - - - - - - - - - 6 37 -84% 29
Tornirisk - - - - - - - - - - 31 48 -36% 29
Bergirisk - - - - - - - - - - 1 3,9 -74% 29
Gråsisik - - 1 - - - - - - - 6 20 -70% 29
Brunsisik - - - - - - - - - - 15 30 -50% 29
Rosenfink - - - - - - - - - - 3 5 -40% 29
Gulspurv - - - - - - - 1 - - 20 82 -76% 23
Dvergspurv - - - - - - - - 1 - 2 0,4 346% 29
Sivspurv - - - - - - - - - - 8 30 -74% 29
Sum 17201312---133611 3040 4072 -25% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793