Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenHalsbåndfluesnapper
Halsbåndfluesnapper
To arter fikk sine første funn ved stasjonen våren 2021, nemlig storfugl og halsbåndfluesnapper.
Rapport fra våren 2021

Skjestork
Skjestork
Fire skjestorkene plutselig ble sett kretsende over fyrbakken den 5. juni.

Toppskarv
Toppskarv
Det registrerte antallet toppskarv har vært det høyeste siden 1990 med 7.839 individer observert trekkende mot NV i løpet av våren.

Lista Fuglestasjon fullførte den 10. juni den 32. sesongen på rad med ringmerkingsovervåking om våren. Stasjonen har hatt 87 bemanningsdager fra 15. mars til 10. juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter). Resultatet ga et litt høyere antall fugler en normalt.


Antall fugler ringmerket denne våren er 8.8% over gjennomsnittet: 901 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 828) av 50 forskjellige arter.

Været
Temperaturen har vært normal, med 0.1 °C over gjennomsnittet fra 1.mars til 31.mai. Mars var varmere enn normalt, mens april var generelt kaldere enn normalt. Det var mindre enn halvparten av normal nedbør i april, mens det regnet mer enn vanlig i løpet mai. Fra mars til mai var nedbøren 6.8 % under normalen. Det var totalt 17 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, nokså likt de foregående årene med 17 dager i 2020 og 19 dager i 2019.

Ringmerking
Antall fugler ringmerket denne våren er 8.8% over gjennomsnittet. Antall merkede arter var høyere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært løvsanger (196), rødstrupe (120), stær (75), munk (52) og svarttrost (48).

Hele 5 vendehals ble merket, mens det normale er bare en. Arten ble også sett i rekordantall i løpet av våren.

De store trostene ble ringmerket i lave antall. Svarttrost viser lave ringmerkingstall siden 2019 og gråtrost har ikke blitt ringmerket i vårsesongen siden 2018. Måltrost og rødvingetrost viser også lave ringmerkingstall de siste årene.

Noen arter av småtroster som rødstrupe, steinskvett, buskskvett og svartrødstjert ble merket i normale antall, mens rødstjert og jernspurv ble merket i antall under gjennomsnittet. Gjerdesmett derimot hadde høye ringmerkingstall denne våren. To svartstruper ble merket og det har vært et par som har hekket i området. Dette er andre gangen svartstrupe hekker i fyrområdet siden 1990. I tillegg ble en nattergal merket denne våren. Det skjer ikke årlig.

Blåmeis har blitt ringmerket over gjennomsnittet og kjøttmeis visste normale antall. Alle de andre meisene var det svært lite av denne våren. Antallet finkefugler har generelt hatt svært lave ringmerkingsantall, inkludert, pilfink, bokfink, grønnfink, grønnsisik, tornirisk og grå-/brunsisik, samt buskspurvene gulspurv og sivspurv. Våren 2021 var tredje året på rad uten noe rosenfink i nettene. Gråspurv (og bergirisk) er de eneste finkene som har blitt ringmerket i antall over gjennomsnittet.

De fleste sangerene har ble merket i høye antall. Myrsanger, gulsanger, møller, tornsanger, hagesanger, gransanger og løvsanger viste høyere tall enn normalt. Hagesanger, munk og løvsanger har blitt merket hhv. 77.7%, 93% og 56% over gjennomsnittet. I tillegg ble en busksanger og en bøksanger merket denne våren.
7 svarthvit fluesnapper ble ringmerket denne våren, mens normalen bare er litt over 3 ind.

Overvåking av steinskvettens hekking i stasjonsområdet ble ikke gjennomført som normalt i 2021. Færre ringmerkere og personal var tilgjengelige denne våren p.g.a. Koronasituasjonen gjorde dette vanskelig. Ut fra observasjoner antar vi at bestanden var svak eller at det har vært en dårlig hekkesesong, med bare 7 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika).

Observasjoner
Fra januar til juni ble 197 arter registrert i stasjonsområdet (én mer enn i fjor).

Noen arter har skilt seg ut og blitt registrert i svært høye antall. Toppskarv, svarthalespove og alke hadde alle sitt høyeste eller andre høyeste antall siden starten i 1990.

Også en del andre arter sjøfugl på trekk hadde høye antall i tillegg til artene nevnt ovenfor. Brunnakke, siland, islom, havørn, fiskemåke og lunde ble observert i langt høyere antall enn normalt. Knekkand, skjeand, laksand og havhest derimot ble sett i antall mellom 45% og 89% under gjennomsnittet.

For mange vadere har både antall fugl- og observasjoner blitt mye lavere de siste 5-6 årene. Denne våren ble sandlo, heilo, vipe, brushane, enkeltbekkasin, lappspove, småspove, rødstilk, gluttsnipe, steinvender og skogsnipe registrert med lavere tall enn normalt. Grønnstilk og svarthalespove derimot varmer tallrike enn vanlig.

Det registrerte antallet vipe i området har vært et av de laveste siden 1990 med 880 individer observert i løpet av våren. Ingen vipepar har holdt seg i området og dermed heller ikke hekket.

Det har vært et høyt antall av bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. To arter fikk sine første funn ved stasjonen, nemlig storfugl og halsbåndfluesnapper. De mest spesielle registreringene ellers var brilleand, silkehegre, stork, skjestork, svartglente, avosett, bieter, sitronerle, nattergal, busksanger, rosenstær, gulirisk og vierspurv.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Totalt 7 grupper/skoler har fått omvisning av fuglestasjonen. Adrien Brun (Frankrike), Lara Beckmann (Tyskland) og Gunnar Gundersen har vært frivillige ved stasjonen og samarbeidet med Nils H. Lorentzen, Charlotte Hallerud og Jan Erik Røer (hoved ringmerkere denne våren), samt Aïda López som har vært ansvarlig for feltarbeidet våren 2021.

Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Alkekonge180-97%
Rørsanger3-96%
Skjeggmeis1-94%
Båndkorsnebb6-93%
Storjo18-91%
Svartstrupe287+2256%
Fjæreplytt173+779%
Kanadagås139+486%
Stillits3653+469%
Toppskarv7279+439%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Forløp av fugletrekket om høsten er i endring
  Begynnerkurs i ringmerking: 13.-14. mai 2023
  Feltarbeider/ringmerker til våren 2023 søkes
  Rapport fra våren 2022
  Fuglefestival 3.-4. september

Nyheter fra NOF
Er du klar for...
Eskimogås – «ny» art for Norge
Nå kan du sende inn forslag...
Nedprioriterer natur i...
Fjerde runde av Fotonøtta i...
Dette engasjerte oss i 2022
God jul og godt nytt år fra...
Fortsatt bekymring for...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793