Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Festival 2020
Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe161+2709%
Vendehals117+709%
Vaktel38+418%
Havørn36+365%
Ringgås11444+317%
Sjøorre634+254%
Havsule8998+244%
Toppskarv4374+230%
Kjøttmeis466+202%
Polarsnipe180+175%
Trane80+172%
Siland1573+150%
Gransanger377+116%
Møller217+113%
Fiskemåke24453+107%
Svartkråke61+106%
Kortnebbgås27+103%
Jernspurv344+98%
Brunsisik1003+96%
Krykkje668+95%
Kråke2722+94%
Småspove802+93%
Storjo40+93%
Skjærpiplerke1748+93%
Svarthalespove15+89%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Knekkand1-95%
Enkeltbekkasin18-93%
Rugde1-91%
Snøspurv3-90%
Toppmeis2-89%
Bergirisk10-89%
Lappspurv4-89%
Duetrost4-89%
Grønnstilk4-87%
Myrhauk1-86%
Gråstrupedykker3-83%
Vipe812-83%
Kanadagås4-82%
Rødvingetrost33-79%
Brushane5-79%
Spurvehauk4-78%
Sandløper7-76%
Havhest207-76%
Dvergfalk4-73%
Steinvender9-72%
Bergand4-71%
Rosenfink2-71%
Stjertand5-70%
Gulsanger2-70%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/07 til 08/08.
Flere enn forventet
Lappspove662+1749%
Toppskarv746+467%
Polarsnipe982+437%
Grønnsisik302+358%
Stillits147+316%
Knoppsvane79+305%
Storskarv1723+227%
Skjærpiplerke547+206%
Kjøttmeis191+189%
Krikkand389+189%
Brunsisik422+158%
Siland74+155%
Fiskemåke2801+144%
Stokkand676+125%
Vandrefalk34+123%
Kråke766+110%
Svartand332+106%
Tundralo21+95%
Bydue82+89%
Svarttrost150+86%
Brunnakke19+78%
Rødstrupe100+71%
Skjære118+67%
Havsule1791+56%
Stær7930+54%
Færre enn forventet
Gråsisik2-99%
Havhest10-95%
Ravn1-94%
Gråtrost12-94%
Tornskate2-94%
Svartmeis3-94%
Hettemåke43-93%
Vipe42-92%
Sotsnipe1-92%
Taksvale25-90%
Rørsanger1-89%
Dvergsnipe1-88%
Tundrasnipe3-86%
Rosenfink1-85%
Enkeltbekkasin42-81%
Brushane9-80%
Hagesanger3-79%
Grønnstilk34-78%
Storjo19-76%
Rødstilk113-76%
Gluttsnipe47-74%
Kaie21-72%
Sivsanger57-71%
Tyrkerdue2-66%
Pilfink75-65%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793