Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Avvik

Viser avvik fra tidligere års observasjoner for siste sesonger.
Kun arter med større snitt en 5 ind er med.

Vår
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/03 til 10/06.
Flere enn forventet
Svartstrupe161+2709%
Vendehals117+709%
Vaktel38+418%
Havørn36+365%
Ringgås11444+317%
Sjøorre634+254%
Havsule8998+244%
Toppskarv4374+230%
Kjøttmeis466+202%
Polarsnipe180+175%
Trane80+172%
Siland1573+150%
Gransanger377+116%
Møller217+113%
Fiskemåke24453+107%
Svartkråke61+106%
Kortnebbgås27+103%
Jernspurv344+98%
Brunsisik1003+96%
Krykkje668+95%
Kråke2722+94%
Storjo40+93%
Småspove802+93%
Skjærpiplerke1748+93%
Svarthalespove15+89%
Færre enn forventet
Gråsisik4-100%
Knekkand1-95%
Enkeltbekkasin18-93%
Rugde1-91%
Snøspurv3-90%
Toppmeis2-89%
Bergirisk10-89%
Lappspurv4-89%
Duetrost4-89%
Grønnstilk4-87%
Myrhauk1-86%
Gråstrupedykker3-83%
Vipe812-83%
Kanadagås4-82%
Rødvingetrost33-79%
Brushane5-79%
Spurvehauk4-78%
Sandløper7-76%
Havhest207-76%
Dvergfalk4-73%
Steinvender9-72%
Bergand4-71%
Rosenfink2-71%
Stjertand5-70%
Gulsanger2-70%
Høst
Sammenligningsdata fra 1990 til 2019 med siste sesong 2020. Fra 15/07 til 20/10.
Flere enn forventet
Kortnebbgås2904+1875%
Trane72+442%
Krykkje1066+420%
Knoppsvane282+400%
Duetrost146+354%
Fjæreplytt42+350%
Lappspove776+254%
Svartkråke67+253%
Siland666+212%
Stillits1333+211%
Havørn17+209%
Ringgås1051+203%
Teist31+174%
Toppskarv2793+162%
Brunsisik823+146%
Skjærpiplerke4412+141%
Grønnspett12+123%
Kanadagås48+123%
Polarsnipe2174+119%
Tundralo489+108%
Fiskeørn11+105%
Gjerdesmett841+103%
Gransanger165+93%
Musvåk136+91%
Kråke5553+86%
Færre enn forventet
Nøtteskrike5-99%
Gråsisik13-99%
Sidensvans2-98%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Perleugle2-94%
Vipe115-93%
Lunde1-93%
Hettemåke112-89%
Lappspurv6-87%
Båndkorsnebb11-87%
Svartmeis127-86%
Laksand2-86%
Taksvale79-85%
Dompap9-84%
Tornskate8-84%
Sivsanger66-81%
Gråtrost445-80%
Storjo46-78%
Dvergmåke3-78%
Kornkråke3-77%
Tundrasnipe16-76%
Grankorsnebb624-75%
Ringdue259-73%
Nøttekråke30-71%

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793