Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenSumpvipe
Sumpvipe
Denne arten ble funnet på Gunnarsmyra (Lista Fyr) den 14. mai. Dette er ny art for Lista Fuglestasjon og 2. funn i Norge, etter den ble først funnet i 2000 i Porsanger (Troms og Finnmark).


Rapport fra våren 2023

Løvsanger
Løvsanger
Bare 44 individer av løvsanger ble ringmerket i løpet av våren. Dette er 65 % under gjennomsnittet og den nest verste rekorden siden 1990.

Gransanger
Gransanger
Denne arten ble ringmerket 60 % over gjennomsnittet og nådde rekordtall i observasjoner våren 2023.

Storjo
Storjo
Det ble kun sett 2 storjoer i hele sesongen (gjennomsnittet er 20). Et verre år enn dette var i 1996 uten noen individer sett i løpet av våren.

Stasjonen har hatt 88 bemanningsdager fra 15. mars til 10. juni. 13 mist-nett har vært i bruk i den standardiserte runden (138 meter). Resultatet ga et lavere antall fugler en normalt.

Antall fugler ringmerket denne våren er 16,1% under gjennomsnittet: 692 fugler ble fanget (gjennomsnitt for våren er 825) av 45 forskjellige arter, hele 6 arter flere enn i fjor.

Været
Temperaturen har vært 0.3°C under gjennomsnittet (fra 15.mars til 10.juni). Nedbør var over normalen i mars, april og mai, spesielt i mars da det regnet nesten dobbelt enn normalt. Juni var imidlertid veldig tørr, uten nedbør fram til slutten av sesongen. Det var totalt 22 dager uten ringmerking denne sesongen på grunn av været, samme antall dager som i fjor, men noe som er over de foregående årene (17 dager i 2021 og 2020).


Ringmerking
Antall fugler ringmerket denne våren er 16,1% under gjennomsnittet. Antall merkede arter var høyere enn i fjor. «Topp-5 artene» i nettene har vært rødstrupe (111), svarttrost (56), gransanger (55), tornirisk (48) og grønnsisik (45). Dette er bare andre gang siden 1990 at løvsanger ikke er blant topp-5 artene.

De fleste sangerne ble merket i veldig lave antall. Løvsanger og tornsanger ble merket hhv. 65% and 59% under gjennomsnittet, noen av de laveste tallene siden 1990. Hagesanger og møller ble også merket i lave antall, hhv. 11% and 22% under gjennomsnittet. Gransanger og munk visste imidlertid høye antall, med hhv. 60% og 35% ringmerket over normalen.

Antall gjerdesmett merket denne våren var det høyeste noensinne, med totalt 20 individer (gjennomsnitt er 8). De store trostene ble ringmerket i lave antall, noe som har skjedd de siste årene. Måltrost, svarttrost og gråtrost har blitt ringmerket hhv. 48%, 22% og 76% under gjennomsnittet.
Steinskvett ble ringmerket 20 % ned i gjennomsnitt, sannsynligvis påvirket av de svært lave tallene i fjor (48 % under gjennomsnittet, som er det laveste året siden 2003). Rødstjerten ble ringmerket i høye tall denne sesongen og rødstrupe har blitt ringmerket i normale antall som i fjor. En nattergal ble ringmerket i april, og er den 6. merkingen på våren siden 1990.
To svartstruper ble fanget i nettene og det har vært to mulige hekkepar i området. De to parene forsvant i begynnelsen av mai, etter å ha blitt sett på samme sted i noen uker.

Jernspurv og heipiplerke ble også merket i lave antall, mens linerle viste gode ringmerkingstall.

Antallet finkefugler viste generelt svært lave ringmerkingsresultater, inkludert, bokfink, grønnfink og brunsisik. Det gjald med gulspurv. Tornirisk og grønnsisik var de eneste finkene som ble merket i antall over gjennomsnittet. Våren 2023 var den femte på rad uten noen rosenfink i nettene.

Overvåking av steinskvettens hekking i stasjonsområdet ble gjennomført som normalt i 2023. Flere folk og personal var tilgjengelige denne våren. Ut fra observasjoner antar vi at bestanden var svak eller at det har vært en dårlig hekkesesong, med bare 9 reir funnet i fyrområdet (Gunnarhaug, Vågsvollvåien, Vågsvollvika). Av disse, var det én som feilet, 5 som hadde ukjent antall egg (kunne ikke nå reiret) og 2 som hadde bare én kylling igjen på alder 7 dager. Dette er ikke overraskende, tatt i betraktning at denne arten ble hhv. fanget 48 % og 20 % under gjennomsnittet på våren 2022 og 2023. Flere reir i nærheten av undersøkelsesområdet ble «predatert» av en røyskatt.
Ingen pilfink eller gråspurv ble merket denne våren. Dette er hhv. fjerde og andre gang dette har skjedd noensinne.


Observasjoner
Fra januar til juni ble 191 arter registrert i stasjonsområdet (tre flere enn i fjor).

Noen arter har skilt seg ut og blitt registrert i svært høye antall. Brunnakke, stjertand, krikkand, sjøorre, strandsnipe, teist, islom, gulnebblom, glente, havørn, tornskate, kornkråke, kråke, låvesvale, gransanger, gjerdesmett, svarttrost og stillits hadde alle sitt høyeste eller nest høyeste antall siden starten i 1990.
Snadderand, gråstrupedykker, krykkje, hettemåke, makrellterne, rødnebbterne, storjo og havhest ble derimot ble sett i antall mellom 61% og 91% under gjennomsnittet. Polarjo ble ikke sett i det hele tatt, noe som har bare skjedd i 1990.

For mange vadere har både antall fugl- og observasjoner blitt mye lavere de siste 6-7 årene. Denne våren har det imidlertid vært annerledes. Vipe, som har hatt svært lave tall de siste årene, viste i vår de høyeste tallene siden 2013. Småspove, sandløper, rugde, grønnstilk og gluttsnipe ble registrert med mye høyere tall enn normalt. Også 2 dvergsnipe ble sett (første våren siden 2015) og 4 svømmesnipe ble sett mens de trakk NV (syvende gang denne arten blir observert om våren). Strandsnipe viste sitt 2. beste år noensinne. I tillegg ble avosett og sumpvipe sett i området. Ett vipepar holdte seg i området (Porsan), men det var mislykket hekking pga landbruk.

Det har vært noen få bemerkelsesverdige eller sjeldne arter i området i løpet av våren. Sumpvipe er første funn av denne arten på stasjonen, og andre for Norge. De mest spesielle registreringene ellers var mandarinand, lappfiskand, avosett, svømmesnipe, kaspimåke, egretthegre, steppehauk, enghauk, glente (2. beste år), svartglente, bieter, pirol, rødtoppfuglekonge, nattergal og guririsk.

Fuglestasjonen har fortsatt å guide skoler og private besøkende om våren i samarbeid med Besøkssenter Våtmark Lista. Totalt 6 grupper/skoler har fått omvisning av fuglestasjonen.

Sara Carrillo (Spania), Oddvin Lund (Norge), Bård Olsen (Norge), Karina Tjørve (Norge) and Gunnar Gundersen (Norge) har vært frivillige ved stasjonen og samarbeidet med Rubén Piculo (hoved ringmerker denne våren), samt Aïda López som har vært ansvarlig for arbeidet på fuglestasjonen våren 2023.

Hvis du ønsker å sjekke listen av fugler ringmerket i løpet av denne våren, kan du klikke HER.Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til høstsesongen 2024 søkes
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august 2024
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september 2023
  Rapport fra våren 2023

Nyheter fra NOF
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Betydelig medlemsvekst i...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793