Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Fuglefestival 2019
Program
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Om oss
Frivillige 2019
Frivillige 2017/18
Frivillige 2015/16
Vedtekter
Stasjonsområde
Fuglevakta
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2019
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

MDMerkeTypeValgt = MDMerkeTypeNy
Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 23/09
Art / Dato 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ssum 
Spurvehauk - - - - - 1 - - 1 - 2
Vendehals - - - - - - - - - - 3
Grønnspett - - - - - - - - - - 1
Dvergspett - - - - - - - - - - 1
Låvesvale - - - - - - - - - - 9
Trepiplerke - - - - - - - - - - 53
Heipiplerke - - - - - - - - - - 15
Skjærpiplerke - - - - - - - - - - 23
Gulerle - - - - - - - - - - 2
Linerle - - - - - - - - - - 41
Gjerdesmett - - - - - 5 - - 6 - 15
Jernspurv - - - - - 1 - 1 - - 6
Rødstrupe - - - - - 4 - - 9 - 49
Blåstrupe - - - - - - - - 1 - 1
Rødstjert - - - - - - - - - - 24
Buskskvett - - - - - - - - - - 8
Steinskvett - - - - - - - - - - 68
Svarttrost - - - - - 1 - - - - 16
Gråtrost - - - - - - - - - - 1
Måltrost - - - - - - - - - - 2
Sivsanger - - - - - - - - - - 3
Myrsanger - - - - - - - - - - 1
Rørsanger - - - - - - - - - - 1
Hauksanger - - - - - - - 1 - - 1
Møller - - - - - - - - - - 17
Tornsanger - - - - - - - - - - 63
Hagesanger - - - - - - - - 1 - 38
Munk - - - - - - - - 3 - 28
Bøksanger - - - - - - - - - - 2
Gransanger - - - - - - - - 2 - 13
Løvsanger - - - - - - - - 1 - 437
Fuglekonge - - - - - 2 - 2 1 - 26
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 4
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 7
Toppmeis - - - - - - - - - - 4
Blåmeis - - - - - 3 - 3 18 - 37
Kjøttmeis - - - - - - - - 3 - 11
Stær - - - - - - - - - - 44
Gråspurv - - - - - - - - - - 101
Pilfink - - - - - - - - - - 6
Bokfink - - - - - - - - - - 123
Bjørkefink - - - - - - - - - - 1
Grønnfink - - - - - - - - - - 12
Grønnsisik - - - - - - - - - - 1
Tornirisk - - - - - - - - - - 31
Brunsisik - - - - - - - - - - 9
Rosenfink - - - - - - - - - - 3
Gulspurv - - - - - - - - - - 9
Sivspurv - - - - - - - - 3 - 3
Sum -----17-749- 1376  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793