Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenKnoppsvane
Mute Swan (Cygnus olor)Knoppsvanen er vanlig i moderate antall året rundt på Lista. I tillegg hekker den mer eller mindre årlig i Vågvollvåien ved Fyret. En stor del av fuglene av registreringene ved fuglestasjonen består av gjentatte tellinger av de samme fuglene. De lokale hekkefuglene i vår og sommer månedene og og noen flere overvintrende fugler i vintermånedene. Det er få direkte trekkende fugler som registreres. Hovedsakelig observeres knoppsvane i Vågsvollvåien, Vågsvollvika og Verevågen, samt Sevika.

Antallet dagsobservasjoner påvirkes gjerne av om hekkingen i området er vellykket det enkelte år. I tillegg vil antallet i vintermånedene variere med hvor stor områder innenlands som fryser igjen. Hard frost kan føre til større antall i Fyrområdet, mens flere harde vintre kan redusere hekkebestanden og dermed antallet påfølgende sesonger.Vårt materiale viser en klart økende forekomst. Arten var uvanlig i området før 1995, men har etter dette steget jevnt og trutt. Den var tidligere heller ikke vanlig i månedene juli-september, men det har også endret seg etter 2011.Variasjonene gjennom hele året er preget av at hekkefuglene telles om og om igjen i vårmånedene mars-juni da stasjonen har god dekning. Antallene er gjerne høyest i vintermånedene, uten at synes, da dette skjer mer uregelmessig. Fra midten av mars er det kun de lokale fuglene tilbake, og antallet er da normalt bare 2-6 ind.I den standardiserte vårperioden ser vi tydelig at knoppsvanene etablerte seg som hekkefugler i området fra 1996. Etter dette har forekomsten vært nokså stabil. Variasjonen etter dette henger nok sammen med hekkesuksess.Etter at knoppsvanene etablerte seg i området som hekkefugler i 1996 har vi også fått en del høstobservasjoner enkelte år før forekomsten øker veldig fra 2011.Gjennomsnittsdatoen i denne kurven er i stor grad påvirket av at det er et jevnt antall fugler gjennom overvåkingsperioden og det er ikke rimelig å tolke variasjoner i dette materialet i særlig grad.Denne figuren viser rimelig tydelig at knoppsvanene i begynnelsen av perioden fra 1990 først dukket opp et stykke utpå høsten, med konsentrasjon i oktober, så har de etter 2011 vært tilstede hele høsten.Figuren viser svært liten variasjon i antall gjennom den standardiserte vårsesongen. Forekomsten er tydelig preget at stasjonære fugler og lite gjennomtrekk.Figuren viser at kan være et antall stasjonære fugler i området i forlengelsen av hekkesesongen, men at antallet reduseres mot midten av september før trolig nye fugler kommer utenfra, slik at antallet på ny stiger ut over høsten mot vintermånedene.Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793