Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden2011-2024

Publikasjoner og rapporter fra Lista Fuglestasjon for perioden 2011-2024.


2024
Røer, J.E., López, A., Kristiansen, V. & Ranke P.S. 2023. "Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2023. En oppsummering av standardisert fangst og trekktellinger. Jomfruland og Lista fuglestasjoner." BirdLife Norge-Rapport 2024-2. 44s.
(pdf)

2023
Aðalsteinsson. S., López, A. & Bregnballe, T. 2023. "Timing of spring migration of Norwegian Great Cormorants: long-term trends and effects of winter severity". Seabird 35.
(pdf1) & (pdf2)

López A., 2023, "Activity report 2022".
(pdf)

2022
López, A., Røer, J.E., Kristiansen, V., Ranke P.S. & Solvang, R. 2022. "Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2022. En oppsummering av standardisert fangst og trekktellinger. Jomfruland og Lista fuglestasjoner." BirdLife Norge-Rapport 2022-3. 41s.
(pdf)

López, A. 2022. Lista Fuglestasjon 2021. Fugleåret 2021: 222–226.
(pdf)

López A., 2022, "Activity report 2021".
(pdf)

Ranke, P.S., López, A. & Røer, J.E. 2022. "Tidsmessige endringer og forløp av
fugletrekket om høsten. Jomfruland og Lista fuglestasjoner 1990–2021". BirdLife Norge-Rapport 2022-4. 31 s.
(pdf)

2021
López, A., Røer, J.E., Piculo, R. & Nordsteien, O., 2021, "Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2021. En oppsummering av standardisert ringmerking og trekktellinger ved Jomfruland og Lista". BirdLife Norge-Rapport 2021-3. 39s.
(pdf)

López, A. 2021. Lista Fuglestasjon 2020. BirdLife Norge 2021. Fugleåret 2020: 218-222.
(pdf)

López, A. 2021. Lista Fuglestasjon 2019. Norsk Ornitologisk Forening 2021. Fugleåret 2019: 218.
(pdf)

López A., 2021, "Activity report 2020".
(pdf)

2020
López, A., Heggøy, O., Nordsteien, O. & Røer, J.E. 2020, "Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2020". En oppsummering av standardisert ringmerking og trekktellinger ved Jomfruland og Lista. NOF-Rapport 2020-8. 23 s. + vedlegg.
(pdf)

Røer, J.E., López, A., Heggøy, O. 2020, "Invasjonsarter i pausemodus". Vår Fuglefauna 43 (2020), nr. 4.
(pdf)

Heggøy, O., Shimmings, P., Nordsteien O., Sæther T. 2020, "Magert med lappspurv i 2020". Vår Fuglefauna 43 (2020), nr. 4.
(pdf)

Røer, J.E. 2020, "Trender i overvåkingsmaterialet ved NOFs fuglestasjoner på Lista og Jomfruland 1990-2019". Notat til rødlistebehandlingen av norske fuglebestander 2020. NOF-notat 2020-6. 8 s. + vedlegg.
(pdf)

López, A. 2020. Lista Fuglestasjon 2018. Norsk Ornitologisk Forening 2020. Fugleåret 2018: 206.
(pdf)

Hasle, G., Leinaas, H.P., Heier, L., López Garcia A., Røed, K.H. 2020, "Mitochondrial DNA in Ixodus ricinus (Acari: Ixodidae) on birds reflects ticks’ transportation routes to Lista, Norway". Ticks and Tick-borne Diseases, Volume 12, Issue 1.
(pdf)

Shimmings, P., Røer, J.E., López, A., Nordsteien, O. 2020. "Grågrås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata". NOF-Rapport 2020-2. 25 s.
(pdf)

2019
Heggøy, O., López, A., Røer, J.E. & Nordsteien, O. 2019, "Overvåking av trekkfugler i Sør-Norge 2019". En oppsummering av standardisert ringmerking og trekktellinger ved Jomfruland og Lista. NOF-notat 2019-24. 19 s. + vedlegg.
(pdf)

López, A., 2019, "Activity report 2019".
(pdf)

López, A. 2019. Lista Fuglestasjon 2017. Norsk Ornitologisk Forening 2019. Fugleåret 2017: 210.
(pdf)

López, A., Røer J.E., Nordsteien O. & Heggøy O., 2019, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2018", NOF Rapport 1-2019.
(pdf)

Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T.L., Dunn, E.H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Røer, J.E., Sharpe, C., Sokolov, L.V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, I-S., Skjold Tjørnløv, R. 2019, "Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration". Ecological Indicators 101: 985–991.
(pdf)

Mysterud, A., Heylen, D.J.A., Matthysen, E., Lopez Garcia, A., Jore, S., Viljugrein, H. 2019, "Lyme neuroborreliosis and bird populations in northern Europe". Royal Society. Volume 286, Issue 1903.
(pdf)

2018
López, A., 2018, "Activity report 2018".
(pdf)

López, A., 2018. Lista Fuglestasjon 2016. Norsk Ornitologisk Forening 2018. Fugleåret 2016: 210.
(pdf)

López, A., Heggøy O., Røer J.E. og Nordsteien O., 2018, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2017", NOF Rapport 3-2018.
(pdf)

2017

López, A., 2017, "Activity report 2017".
(pdf)

López, A. 2017. Lista Fuglestasjon 2015. Norsk Ornitologisk Forening 2017. Fugleåret 2015: 188.
(pdf)

López, A., Heggøy O., Røer J.E. og Nordsteien O., 2017, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2016", NOF Rapport 1-2017.
(pdf)

2016

Blatti E., López A., Lislevand T., 2016, "Characteristics of Lesser Spotted Woodpeckers Dendrocopos minor on irruptive autumn movement along the coast of southern Norway", Ornis Norvegica 39.
(pdf)

López García, A., Heggøy O., Røer J.E., Nordsteien O., Bjørnstad O.K., 2016, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2015", NOF Rapport 5-2016.
(pdf)

2015

Schmaljohann H., Meier C., Arlt D., Bairlein F., van Oosten H., Morbey Y.E., Åkesson S., Buchmanng M., Chernetsov N., Desaever R., Elliott J., Hellström M., Liechti F.,López A., Middleton J., Ottosson U., Pärt T., Spina F. and Eikenaar C., 2015, "Proximate causes of avian protandry differ between subspecies with contrasting migration challenges", Behavioral Ecology.
(pdf)

Heggøy O., Røer J.E., Nordsteien O.,Lopez A., Bjørnstad O.K., 2015, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2014", NOF Rapport 6-2015.
(pdf)

Wold M., Heggøy O., Røer J.E., Nordsteien O., Aarvak T., Øien I.J., 2015, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2013", NOF Rapport 3-2015.
(pdf)

Hogner S., Burgas Riera A., Wold M., Lifjeld J.T., Johnsen A., 2015, "Intergeneric hybridization between Common Redstart Phoenicurus phoenicurus and Whinchat Saxicola rubetra revealed by molecular analyses", Journal of Ornithology.
(pdf)

2014

Wold M., Røer J.E., Kristiansen V., Nordsteien O., Øien I.J., Aarvak T., 2014, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2012", NOF Rapport 2-2014.
(pdf)

2013

Wold M., Røer J.E., Gundersen G., Kristiansen V., 2013, "Trekkfuglovervåking ved Jomfruland og Lista Fuglestasjoner", Vår Fuglefauna 36, 3-2013.
(pdf)

2012

Wold M., Røer J.E., Bunes V., 2012, "Utvalgte fuglearters bruk av Listastrendene", oppdragsrapport for Fylkesmannen i Vest-Agder.
(pdf)

Wold M., Ranke P., Røer J.E., Solvang R., Nicolaysen H.I., 2012, "Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista Fuglestasjoner 2011", NOF-notat 17-2012.
(pdf)

2011

Gohli J., Røer J.E., Selås V., Stenberg I., Lislevand T., 2011, “Migrating Lesser Spotted Woodpeckers (Dendrocopos minor) along the coast of southern Norway: where do they come from?”, Ornis Fennica 88.
(pdf)

Hasle, Gunnar: “Dispersal of ticks and tick-borne pathogens by birds. Dynamics of birds’ transport of ticks to Norway”, PhD thesis, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 2011.
(pdf)

Hasle, G., 2011, “Transport of Ixodes ricinus infected with Borrelia species to Norway by northward-migrating passerine birds”. Ticks and Tick-borne diseases, 2(1), 37.
(pdf)

Knudsen, Endre: “Assessing changes in the phenology of bird migration: methodological and biological changes”, PhD thesis, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, 2011.
(pdf)

Ranke, P.S., Røer, J.E., Nicolaysen, H.I., Aarvak, T. & Øien, I.J. 2011. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF-notat 2011-15, s. 28.
(pdf)

Røer J.E., 2011, “Fra Londons søppelplasser til Lista fuglestasjon” i “Natur i endring - status for norsk naturovervåkning”, DN-rapport 3-2011, s. 8.
(pdf)

Røer J.E., 2011, “Overvåkning ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista” i “Natur i endring - status for norsk naturovervåkning”, DN-rapport 3-2011, s. 50.
(pdf)Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Toppmeis1-94%
Snøspurv2-93%
Lappspurv3-90%
Knekkand2-88%
Brunsisik86-85%
Lomvi1720+1153%
Kortnebbgås166+1111%
Gulsanger61+842%
Tornskate179+786%
Alke797+743%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Ringmerker til høstsesongen 2024 søkes
  Begynnerkurs i ringmerking: 17.-18. august 2024
  Årsrapporten 2023 er tilgjengelig!
  Fuglefestival 2.-3. september 2023
  Rapport fra våren 2023

Nyheter fra NOF
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?
To underarter av storskarv er...
Vellykket...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793