Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenKaie
Western Jackdaw (Coloeus monedula)

Coloeus monedula

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jonas Langbråten

-


Kaia er hovedsakelig utbredt i den sørlige delen av landet, med hovedtyngden på det sørlige Østlandet, rundt Trondheimsfjorden, på Sørlandet og deler av Vestlandet. Denne arten er knyttet til dyrka mark, og finnes spesielt i områder med korndyrking.

Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793