Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenØstsanger
Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides)

-


Østsangeren hekker fra det sørøstlige Sverige og videre østover i et bredt belte gjennom tempererte Asia. Denne arten er en trekkfugl som normalt overvintrer i Sør-Asia.

Vi vurderer det som en veldig sjelden fugl i fuglestasjonsområdet, med gjennomsnitt under 1 observasjon per år. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra fuglestasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793