Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Gransanger
Chiffchaff (Phylloscopus collybita)


Rådata for denne arten: Observasjonslogg - Merkedata

Gransangeren er en trekkfugl som hekker i store deler av Norge og resten av Nord- og Mellom-Europa. Arten har flere underarter der P.c. abietinus og P.c. collybita i Norge. Den generelt vanligste underarten abietinus er først og fremst en barskogsfugl med et nordlig tyngdepunkt i Norge i Trøndelagsregionen. Den sørlige underarten collybita som foretrekker mer varmekjær løvskog ser imidlertid ut til å ha etablert seg i Sør-Norge de senere tiårene og blitt tallrik. Det er nok hovedsakelig denne underarten som hekker ved Lista Fyr.

I tillegg til disse er mer østlige gransangere vanlig særlig senhøstes. Mange av disse er brungrå fugler som mer eller mindre ligner underarten tristis (sibirgransanger) med få eller nesten ingen gule tegninger i fjærdrakten. Gransangeren er insektspesialist og en natt-trekker som trekker til Nord-Afrika om vinteren. Til å være en liten sanger ankommer den tidlig om våren. Trekket er langvarig både vår og høst, trolig delvis fordi de ulike underartene og populasjoner trekker til forskjellige tidspunkt. Særlig på våren er det bemerkelsesverdig at selv om trekket starter allerede i mars, så kommer det kontinuerlig nye fugler helt fram til begynnelsen av juni.

Gransangerens bevegelsesmønster lavt i vegetasjonen, sammen med at den er meget vanlig gjør den til en god art å overvåke i standardisert nettfangst. Ved Lista Fuglestasjon er det noen få lokale hekkefugler. Problemet med å skille de ulike enkeltindividene til underart kompliserer imidlertid bildet noe. Gransangeren ser ut til å bli stadig vanligere i motsetning til søskenarten løvsanger. Et mildere klima kan muligens favorisere gransangeren som har et kortere trekk enn løvsangeren.

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793