Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenGrågås på Lista Fyr
Grågås på Lista Fyr
Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata

Totalantall på Jomfruland
Totalantall på Jomfruland

Mediandato for observerte grågås ved Lista Fyr
Mediandato for observerte grågås ved Lista Fyr

Rapporten publisert av Norsk Ornitologisk Forening
Rapporten publisert av Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening har i år publisert en rapport med en oppsummering av 30 års telledata av grågås på Lista og Jomfruland. Grågåsa trekker forbi Lista ca. to uker tidligere nå enn for 30 år siden, både vår og høst. Mildere klima, tidligere hekking og fremskutt jakt er årsaker som har vært trukket fram som mulige drivere for denne utviklingen.

Grågjess som observeres på trekk forbi de to fuglestasjonene er hovedsakelig fra ulike områder. De som observeres på trekk forbi Jomfruland er trolig fugler som skal til Østlandet, mens fuglene på Lista skal til ulike deler av vestkysten av Norge. Langtidsdataseriene med data fra NOFs trekkfugltellinger på Lista og Jomfruland gir et unikt innblikk i omfang og endringer i trekket over mange år. Våre data fra fuglestasjonene er ekstra verdifulle etter som samme metodikk har blitt benyttet over lengre tid.

Tallene fra Jomfruland viser en økning i antall individer over tid om våren og median ankomstdato er 15.april. På Jomfruland er det en relativ stor bestand av hekkende grågjess. Det er vanskelig å se når trekktoppen er på Jomfruland, da det her er vanskelig å skille mellom lokale bevegelser og fugler på gjennomtrekk.

På Lista har grågåstrekk endret seg i løpet av overvåkingsperioden (de trekker 14,3 dager tidligere om høsten og 14,7 dager tidligere om våren). Mildere klima, tidligere hekking og fremskutt jakt er årsaker som har vært trukket fram som mulige drivere for denne utviklingen.

I perioden1990-2019 har ordinær jaktstart for grågås i hele landet blitt avansert: 21.august (1990-1996) og 10.august (1997-2020). Det er påfallende at trekket forbi Lista er skjøvet fram samtidig med endringene i jakttider for grågås i Norge.

Mildere vintre gjør det mulig for gjessene å oppholde seg lengre nord i Europa vinterstid, med en kortere distanse til hekkeplassene som resultat. Med dagens endringer i forhold til klima og med en økende bestand hos grågjess både i Norge og ellers innenfor utbredelsesområde til den nordvest europeiske bestanden, kan vi forvente en fortsatt endring i trekkmønster og tidspunktet til gjessene som trekker forbi Lista og Jomfruland.

Flere studier viser at grågjess nå trekker kortere distanser enn for noen år tilbake. En nylig artikkel viser at svenske gjess har endret trekket sitt. Noen av disse trekker nå 2000 km kortere enn det de tradisjonelt gjorde.

Hvis du ønsker å lese hele artikkelen kan du klikke HER.Merketall
Denne sesongen546
I dag16
Topp 3 i dag:
Løvsanger8
Pilfink4
Gråspurv2
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Havhest9-96%
Kaie4-95%
Ravn1-95%
Gråtrost18-91%
Toppmeis1-90%
Vaktel36+513%
Knoppsvane91+293%
Storskarv2447+286%
Kråke1514+270%
Spurvehauk21+263%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra våren 2022
  Fuglefestival 3.-4. september
  Begynnerkurs i ringmerking: 7.-8. mai 2022
  Årsrapporten 2021 er tilgjengelig!
  Høstrapport fra 2021

Nyheter fra NOF
Andre runde av Fotonøtta i...
Åkerriksesommeren – hvordan...
Ny og oppdatert handlingsplan...
Jordbærspisende fiskemåker:...
Rustspurv – ny art for Norge
Gåsegribb – ny art for Norge
Nytt forslag til PEFC...
Kongeørnskader utløses av...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793