Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenBergirisk
Twite (Linaria flavirostris)

Linaria flavirostris

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jan Erik Røer

-


Bergirisk er en trekk- og streiffugl som finnes hovedsakelig langs kysten i Norge. Det er helst i perioden april-oktober man ser bergirisk, da de fleste trekker sørover om vinteren. Det antas at det har vært en bestandsnedgang i intervallet 15-30 % i den siste 10-års periode i Norge og arten klassifiseres til rødlistekategori "nær truet".

Bergirisk fanges i lave antall på Lista Fuglestasjon. Figurene nedenfor viser oppdaterte data fra stasjonen:Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793