Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

MDMerkeTypeValgt = MDMerkeTypeNy
Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 21/10 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 21/10
Art / Dato 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk - - - - - - - - - - 3 3,8 -20% 30
Gjøk - - - - - - - - - - 1 0,3 275% 30
Perleugle - - 1 - - - - - - - 1 1,8 -43% 30
Vendehals - - - - - - - - - - 4 0,9 344% 30
Gråspett - - 1 - - - - - - - 1 0,3 200% 30
Flaggspett - - - 1 1 1 - - - - 4 6,7 -41% 30
Dvergspett - - - 2 - - - - - - 3 3,1 -3% 30
Låvesvale - - - - - - - - - - 2 8,4 -76% 30
Trepiplerke - - - - - - - - - - 29 44 -35% 25
Heipiplerke - - - - - - - - - - 37 53 -31% 27
Skjærpiplerke - - - - - - - - - - 20 10 101% 30
Gulerle - - - - - - - - - - 8 5,7 40% 30
Vintererle - - - - - - - 1 - - 3 0,5 462% 30
Linerle - - - - - - - - - - 35 34 4% 30
Gjerdesmett 2 - 5 2 2 1 - 5 - 2 135 101 33% 30
Jernspurv - - - - - - - - - - 24 53 -55% 28
Rødstrupe - 1 2 1 1 2 - - - - 146 128 14% 30
Rødstjert - - - - - - - - - - 8 19 -58% 30
Buskskvett - - - - - - - - - - 7 17 -58% 30
Svartstrupe - - - - - - - - - - 1 0,1 1400% 30
Steinskvett - - 1 - - - - - - - 55 50 9% 30
Svarttrost - - - 2 2 - - 1 - - 27 49 -45% 30
Gråtrost - - 1 - - - - - - - 6 9,2 -35% 30
Måltrost - - 2 - - - - - - - 23 32 -28% 30
Rødvingetrost - 2 3 1 - - - - - - 14 22 -35% 30
Sivsanger - - - - - - - - - - 2 6,2 -68% 28
Myrsanger - - - - - - - - - - 1 0,4 173% 30
Rørsanger - - - - - - - - - - 2 5,4 -63% 29
Gulsanger - - - - - - - - - - 2 2 2% 30
Hauksanger - - - - - - - - - - 2 2,5 -20% 30
Møller - - - - - - - - - - 16 22 -27% 30
Tornsanger - - - - - - - - - - 37 56 -34% 27
Hagesanger - - - - - - - - - - 22 61 -64% 29
Munk - - - 1 - - - - - 8 67 108 -38% 29
Fuglekongesanger - - - - - 1 - - - - 1 0,1 650% 30
Gulbrynsanger - - - - - - - - - - 1 0,6 76% 30
Gransanger - - - - - - - - - - 38 30 29% 30
Løvsanger - - - - - - - - - - 310 477 -35% 26
Fuglekonge 5 12 3 3 6 2 - 1 - 1 204 205 0% 30
Rødtoppfuglekonge - - - - - - - - - - 1 0 2900% 30
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 2 6,7 -70% 30
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 8 13 -40% 30
Stjertmeis - - - - - - - 7 - - 35 46 -24% 30
Granmeis - - - - - - - - - - 3 25 -88% 30
Svartmeis - 1 - - - - - - - - 1 119 -99% 30
Blåmeis 20 74 70 11 27 - - 43 - 9 998 862 16% 30
Kjøttmeis - 4 5 4 3 - - 4 - - 121 147 -17% 30
Spettmeis - - - - - - - - - - 11 8,7 26% 30
Trekryper - - 1 1 - - - - - - 5 14 -63% 30
Tornskate - - - - - - - - - - 3 3 1% 30
Kaie - - - - - 1 - - - - 1 0 2900% 30
Stær - - 3 1 - - - - - - 137 103 33% 30
Gråspurv - - 1 - 2 - - 2 - - 84 79 7% 30
Pilfink - 1 2 - 2 - - 2 - - 29 39 -26% 30
Bokfink - - - - - 3 - 1 - - 39 139 -72% 30
Bjørkefink - 1 - 4 - - - - - - 8 78 -90% 30
Grønnfink 1 - - - - - - - - - 15 54 -72% 30
Stillits 1 - 1 - - - - - - - 25 3,3 650% 30
Grønnsisik - - - - - - - - - - 77 37 109% 30
Tornirisk - - - - - - - - - - 38 48 -20% 30
Bergirisk - - - - - - - - - - 1 3,3 -69% 30
Gråsisik - - - - - - - - - 1 1 3,7 -73% 30
Brunsisik - - - - - - - - - 1 24 23 2% 30
Rosenfink - - - - - - - - - - 1 4,9 -80% 30
Dompap - - - - - - - - - - 1 2,7 -63% 30
Gulspurv - 5 - 1 - 5 - 4 - - 34 66 -48% 24
Dvergspurv - - - - - - - 1 - - 1 0,3 275% 30
Sivspurv - 1 - - - - - - - - 17 29 -42% 30
Sum 29102102354616-72-22 3023 3582 -16% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793