Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Merkeaktivitet

Sesongdata
Her ser du resultater av merkeaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljerte merketall for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Sesongdata (status for sesongen), Årslister (artsoversikt for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for merkede fugler på Lista Fuglestasjon).Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Sesongdata - Artsliste Lista fuglestasjon

Velg hvilke merkedata som skal vises:
Myr, høst
Overvåkingsrunden, høst
Ssum = Sesongsum t.o.m. 28/10 - Ssn = Snitt alle sesonger t.o.m. 28/10
Art / Dato 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 SsumSsn± %n= 
Spurvehauk - - - - - - - - - - 3 3,9 -23% 31
Vendehals - - - - - - - - - - 2 0,9 114% 31
Skjære - - - - - - - - - - 1 1,8 -46% 31
Svartmeis 4 - - - - - 4 23 - - 70 126 -45% 31
Granmeis - - - - - - - - - - 7 28 -75% 31
Blåmeis 17 - - - 48 - 7 65 - - 658 939 -30% 31
Kjøttmeis - - - - - - 1 10 - - 96 165 -42% 31
Låvesvale - - - - - - - - - - 4 8,2 -51% 31
Bøksanger - - - - - - - - - - 2 0,9 114% 31
Løvsanger - - - - - - - - - - 254 465 -45% 27
Gransanger - - - - - - - - - - 33 32 5% 31
Lappsanger - - - - - - - - - - 1 0 3000% 31
Sivsanger - - - - - - - - - - 10 5,1 96% 29
Rørsanger - - - - - - - - - - 2 4,7 -57% 30
Myrsanger - - - - - - - - - - 1 0,3 210% 31
Gulsanger - - - - - - - - - - 1 1,9 -48% 31
Munk 1 2 - - - - 1 - - - 39 113 -66% 30
Hagesanger - - - - - - - - - - 16 60 -73% 30
Møller - - - - - - - - - - 15 22 -31% 31
Tornsanger - - - - - - - - - - 33 54 -39% 28
Fuglekonge 2 - - - 1 - - 1 - - 108 219 -51% 31
Gjerdesmett 1 - - - - 2 - 1 - - 98 109 -10% 31
Trekryper - - - - - - - - - - 6 15 -61% 31
Stær - 1 - - - - - - - - 123 105 17% 31
Svarttrost - 1 - - - - - - - - 23 62 -63% 31
Rødvingetrost 2 - - - 2 - - - - - 5 26 -81% 31
Måltrost - 1 - - - - - - - - 8 34 -76% 31
Gråfluesnapper - - - - - - - - - - 1 6,6 -85% 31
Rødstrupe 1 1 - - - 1 - - - - 98 132 -26% 31
Blåstrupe - - - - - - - - - - 1 0,7 41% 31
Dvergfluesnapper - - - - - - - - - - 1 0,1 933% 31
Svarthvit Fluesnapper - - - - - - - - - - 15 13 13% 31
Rødstjert - - - - - - - - - - 19 19 1% 31
Buskskvett - - - - - - - - - - 9 17 -46% 31
Svartstrupe - - - - - - - - - - 4 0,2 1967% 31
Steinskvett - - - - - - - - - - 33 50 -34% 31
Gråspurv - - - - - - - 1 - - 42 77 -46% 31
Pilfink - 2 - - 3 - - - - - 38 41 -8% 31
Jernspurv - - - - - - - - - - 31 54 -42% 29
Gulerle - - - - - - - - - - 3 5,6 -47% 31
Vintererle - - - - - - - - - - 1 0,6 63% 31
Linerle - - - - - - - - - - 25 33 -25% 31
Heipiplerke - - - - - - - - - - 43 53 -19% 28
Trepiplerke - - - - - - - - - - 30 44 -31% 26
Skjærpiplerke - - - - - - - - - - 2 10 -79% 31
Bokfink - - - - - - - - - - 46 137 -66% 31
Bjørkefink 1 - - - 1 - - 1 - - 48 79 -40% 31
Rosenfink - - - - - - - - - - 1 4,8 -79% 31
Grønnfink - - - - - - - - - - 4 56 -93% 31
Tornirisk - - - - - - - - - - 18 47 -61% 31
Brunsisik - - - - 3 - - - - - 6 24 -75% 31
Stillits - - - - - - - - - - 1 3,5 -71% 31
Grønnsisik - - - - - - - - - - 1 36 -97% 31
Gulspurv - 2 - - - - - - - - 35 71 -51% 25
Dvergspurv - - - - - - - - - - 1 0,4 182% 31
Sivspurv - - - - - - - - - - 18 29 -38% 31
Sum 2910--58313102-- 2194 3646 -40% -  

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793