Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenHagesanger
Garden Warbler (Sylvia borin)

Sylvia borin

Dette bildet er tatt i fuglestasjonsområdet. Foto: Jan Erik Røer

-


Hagesangeren er en afrikatrekker som hekker i løv- og krattskog over det meste av Nord- og Mellom-Europa. Til Lista ankommer den sent på våren. Flertallet av fuglene trekker raskt gjennom vegetasjonen, og de overvåkes dermed best gjennom ringmerking. Antallet er betydelig høyere om høsten enn våren. Enkelte fugler kan raste i området og holde seg stabilt innenfor et lite område noen dager i slengen.

Den første høstsesongen ble det spilt lyd av hagesanger under fangsten. Materialet fra høsten 1990 er derfor ikke med i presentasjonen.

Sylvia borin


Hagesangeren fanges i beskjedne antall ved Listas Fuglestasjon om våren. Materialet viser en tilsynelatende trend, der det var betydelig flere svake år før 2002.

Sylvia borin


Hagesangeren er nokså vanlig i fangsten på høsten med et snitt på 72 ind i perioden 1991-2013. Det er stor overvekt av ungfugl i materialet og dermed en mulig sammenheng mellom fangstallene og hekkesuksess. Materialet viser i liten grad noen trend, heller en betydelig skifting fra år til år, mellom gode og dårlige år.

Sylvia borin


Gjennomsnittlig trekktopp (oransje midtlinje) har vært 24.mai i perioden 1990-2013. Hagesangeren ankommer imidlertid så seint at nok flere individer ankommer etter sesongslutt 10.juni. Vi antar derfor at trekket er noe forskjøvet i forhold til figuren. Trekket har variert betydelig i perioden, men det er en tendens til at det er flere tidlige topper på 2000-tallet. En del av årene er imidlertid antallet svært lavt, så trekktoppen flytter seg raskt ved fangst av noen få fugler.

Sylvia borin


Gjennomsnittlig trekktopp (oransje midtlinje) har vært 25.august i perioden 1991-2013. Da de gamle fuglene trekker først, betyr det at oppholdstiden for arten er mindre enn ca 90 dager i Norge.

Trekktoppene de ulike årene finner stort sett sted i siste halvdel av august. En nokså tydelig trend mot tidligere trekk er synlig i materialet, der alle mediandatoene fra 2002-2013 ligger tidligere enn tilsvarende i perioden 1994-2001.Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793