Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2022
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2022
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden
Full size">Kurtiserende hettemåker
Kurtiserende hettemåker
Hettemåke er en av artene som går kraftig tilbake i overvåkingsprogrammet. På Norsk Rødliste for Arter har hettemåke status "nær truet" (NT).
Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista Fuglestasjoner 2011

Munk, hann og hunn
Munk, hann og hunn
Dette paret med munk går muligens gode tider i møte. Munk er en art som viser tydelig framgang i overvåkingsmaterialet.

Lista- og Jomfruland fuglestasjoner rapporterer årlig overvåkingsresultater for ca. 200 fuglearter til Direktoratet for Naturforvaltning. Den andre rapporten er nylig ferdig og dekker året 2011, men gir også en statusoppdatering av interessante trender over den 20-30 år lange overvåkingsperioden.

Av M. Wold Både de daglige trekktellingene og tallene fra den standardiserte nettfangsten utgjør tidsserier som er aktuelle for naturovervåkingsprogrammer. Lange uavbrutte tidsserier er spesielt verdifulle for klimaforskning der det er aktuelt å måle endringer over flere tiår, samt for å kunne dokumentere variasjoner i artsmangfold som følge av menneskelig påvirkning i naturen. Tidsseriene som fuglestasjonene har er noen av de lengste og mest omfattende biologiske tidsserier som eksisterer i Norge. Datamaterialet fra både Lista og Jomfruland er stort og omfattende, og kan brukes til å gi tidlige indikasjoner på bestandsendringer hos arter.

Arter på fram- og tilbakegang

De arter som viser den tydeligste framgangen gjennom overvåkingsperiodene ved både Lista og Jomfruland er knoppsvane, grågås, kortnebbgås, stokkand, sjøorre, laksand, smålom, toppskarv, gråhegre, musvåk, vandrefalk, grønnstilk, teist, vintererle, ravn, måltrost, munk, gransanger, kjøttmeis og stillits. Arter med den klareste tilbakegangen er brushane, hettemåke, kornkråke, stær, buskskvett, fuglekonge, pilfink, bergirisk og rosenfink. Høsten 2011 var preget av mange rovfugler og ugler da dette var et godt smågnagerår, og en invasjon av båndkorsnebb fra øst. Rapporten kan lastes ned her (pdf 2,7 MB): DN Rapport 2011

Takk!

Vi retter en stor takk til alle feltarbeidere og frivillige ved Lista og Jomfruland fuglestasjoner. Mange timer er lagt ned over mange år for å dokumentere fugletrekkets årlige variasjoner. Vi retter også en takk til DN for økonomisk støtte til den standardiserte fangsten og utarbeidelse av denne rapporten.Merketall
Denne sesongen460
I dag21
Topp 3 i dag:
Løvsanger10
Hagesanger2
Tornsanger2
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Bergirisk1-99%
Kanadagås1-94%
Kortnebbgås1-93%
Snøspurv2-93%
Grønnstilk3-88%
Svartstrupe89+882%
Havørn60+616%
Lunde43+571%
Polarsnipe187+472%
Vendehals62+320%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Fuglefestival 3.-4. september
  Begynnerkurs i ringmerking: 7.-8. mai 2022
  Årsrapporten 2021 er tilgjengelig!
  Høstrapport fra 2021
  Lista Bird Race 2021

Nyheter fra NOF
Urbane måker blant urbane...
Fjordene utarmes: Nå lyser...
Felles front mot oljefeltet...
Nye grep for å beskytte...
Petroleumsnæringen...
Polargås – «ny» art for Norge
Første runde av Fotonøtta i...
BirdLife Norges årsmøte: Anne...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793