Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenNøtteskrike - høstens invasjonsart


En av flere hundre nøtteskriker som har funnet veien ut til Lista fyr i høst.


På avstand blir nøtteskrikene noen flaksende prikker på himmelen.


Høsten er fortsatt ung, og tidligere invasjoner av nøtteskrike har pågått til langt ut i oktober. Som denne grafen viser har det aldri tidligere vært i nærheten av årets antall observerte nøtteskriker frem til midten av september.

Om man har vært vest på Listahalvøya de siste ukene, kan man ikke ha unngått å legge merke til at nøtteskrika opptrer i usedvanlig høyt antall. Flokker av varierende størrelsene gjør stadig trekkforsøk ved Lista fyr, og det er nå blitt satt nye dagsrekorder både på antall observerte individer og antall ringmerkede individer ved Lista Fuglestasjon.

Av Jonas Langbråten

Nøtteskrika er en art som vanligvis ikke sees så ofte innen Lista Fuglestasjons virkeområde. F.eks. var det kun én observasjon av arten i hele 2013. Enkelte år kan den imidlertid opptre invasjonsartet. I 2012 var det noe invasjonstendenser i månedskiftet september/oktober, med et dagsantall på 120 individer den 1. oktober som det høyeste tallet i loggen. I 2007 var det også høye antall enkelte høstdager, med 208 individer den 21. september som det høyeste loggførte antallet.

Vi må imidlertid tilbake til 2005 for å finne den siste riktig store invasjonen av nøtteskriker ved Lista Fuglestasjon. Den gang pågikk invasjonen i flere uker gjennom september og oktober, med ni dager med et tresifret antall nøtteskriker loggført. Den 21. september 2005 har inntil i år hatt dagsrekorden på antall nøtteskriker ved Lista Fuglestasjon, med 600 individer loggført. Samme dag ble 12 individer også fanget og ringmerket.

I år startet invasjonen 27. august, da 53 nøtteskriker ble loggført. I de første dagene i september ble småflokker med nøtteskriker sett daglig, før det for alvor tok av den 10. september da hele 426 individer ble loggført. Påfølgende dag var antallet oppe i 570 individer, og det ble satt dagsrekord på antall ringmerkede nøtteskriker, da hele 23 individer gikk i nettet og fikk ring. Den 13. september ble dagsrekorden fra 2005 slått, da hele 640 nøtteskriker ble loggført. Også de påfølgende dagene har hatt tresifrede antall nøtteskriker.

Hvor alle nøtteskrikene kommer fra vet vi ikke med sikkerhet, men vi regner med at de har en østlig opprinnelse. De fleste nøtteskrikene som kommer ut til Lista fyr, snur da de kommer til Gunnarshaug, og returnerer mot skogen i Lebeltet og fortsetter videre mot nordvest, et såkalt trekkforsøk.

I skrivende stund er det fortsatt bra med nøtteskriker å se i området, så invasjonen pågår for fullt fortsatt. Kanskje blir det nye rekorder utover høsten?Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020

Nyheter fra NOF
Fjellender fordrives til nye...
Vindkraft: Bremangerlandet må...
NOF og WWF: Si nei til Davvi...
Vindindustri i den blå åkeren...
Blir det likevel tillatt med...
Steinfink – ny art for Norge
Stripegås flyttes til...
Fiskeørn tok for stor fisk –...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793