Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenLista Fuglestasjon går inn i NOF

Etter 25 år som egen medlemsorganisasjon ble Lista Fuglestasjon fra 1.april omorganisert og driften av stasjonen blir en del av Norsk Ornitologisk Forening. Stasjonen blir nå i stedet et eget prosjekt i hovedforeningen og på sett og vis en nasjonal fuglestasjon i NOF.

Lista Fuglestasjon har greid seg veldig godt som en lokal forening veldig lenge, og fått til veldig mye. Vi er særlig fornøyd med det store standardiserte ringmerkings- og observasjonsmaterialet vi har samlet over 25 år. Et materiale så verdifullt at Miljødirektoratet støtter arbeidet med årlige bevilgninger innenfor program for Terrestrisk naturovervåking (TOV). Vi er også svært fornøyd med alle besøkende, frivillige, sivilarbeidere og ansatte som opp igjennom årene har tatt del i virksomheten og sammen har gode fugle- og naturopplevelser ved Lista Fyr.

Når årsmøtet nå for andre gang besluttet å legge ned stasjonen som medlemsorganisasjon og overføre eiendelene til NOF, så var det på mange måter et resultat av at fuglestasjonen har vært i overkant vellykket, med unntak av på området lokal rekruttering. Stasjonen ble på sett og vis en gjøkunge som vokste seg litt for stor i forhold til hva man kan forvente at frivillige, særlig i styresammenheng, kunne ta ansvar for. Dette gjaldt så vel det strenge regimet med bemanning til overvåkingen, det å bli arbeidsgiver og det å kunne håndtere eierskapet ansvarlig av Natur og Fritid , som stasjonen eide 50 % av.

En tilknytning til NOF gir fuglestasjonen en sterkere administrasjon å lene seg på. Det gir mulighet for stasjonen til å nå ut og kommunisere bredere, men også en fagavdeling i NOF å kommunisere med. At NOF har tatt stasjonen i mot med åpne armer er en anerkjennelse av det arbeidet stasjonen har gjort og det viktige materialet den besitter, men også et ønske om å sikre videre drift. Det er også et signal om at man ønsker at det å besøke stasjonen og delta i aktiviteter skal være et tilbud til medlemmene. Et viktig mål for stasjonen framover vil derfor være å engasjere flere i driften, men også tilby medlemmene kurs og andre aktiviteter.

En viktig forutsetning for at overtakelsen har gått rimelig enkelt for seg er at det har vært tillit mellom partene. Fuglestasjonen har ønsket videre økt satsing, noe NOF har bekreftet at de vil sørge for, og dermed var saken grei. At Listas Fuglestasjons overvåking allerede var en del av TOV med årlig bevilgning, og at Lista Fuglestasjon kunne føre over nær 3 mill. kroner med på lasset i form av eierandeler i Natur og Fritid og penger på bok, gjorde nok avgjørelsen lettere i NOF. Det er på mange måter en ferdigpakke NOF har tatt over, ikke en trengende klient.

Merketall
Beklager, men vi er utenfor vår- og høstsesongene.
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Nøtteskrike5-99%
Dvergsnipe7-97%
Rørsanger4-95%
Vipe123-94%
Perleugle3-93%
Kortnebbgås3053+1572%
Trane72+438%
Havørn41+328%
Svartrødstjert36+318%
Knoppsvane293+316%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra høst 2020
  Rekordantall av kortnebbgås på Lista høsten 2020!
  Grågås på Lista og Jomfruland - en oppsummering av 30 års telledata
  Flott Fuglefestival!
  Rapport fra vår 2020

Nyheter fra NOF
Fjellender fordrives til nye...
Vindkraft: Bremangerlandet må...
NOF og WWF: Si nei til Davvi...
Vindindustri i den blå åkeren...
Blir det likevel tillatt med...
Steinfink – ny art for Norge
Stripegås flyttes til...
Fiskeørn tok for stor fisk –...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793