Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2021
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2021
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Denne internasjonale publikasjonen er basert på millioner av talte <br> og ringmerkede fugler, hvor hvert individ teller.<br>
Denne internasjonale publikasjonen er basert på millioner av talte
og ringmerkede fugler, hvor hvert individ teller.

Trekkfuglene i Europa og Kanada har skjøvet fram tidspunktet for vårtrekket på grunn av klimaendringer

I denne studien er den første fenologi-indikatoren for å beskrive generelle endringer hos flere arters mediantrekkdato på den nordlige halvkule blitt laget.
I denne studien er den første fenologi-indikatoren for å beskrive generelle endringer hos flere arters mediantrekkdato på den nordlige halvkule blitt laget.

Studien er basert på langsiktige overvåkingsdata fra 2 kontinenter, fra 21 nord-europeiske og kanadiske fuglestasjoner, inkludert LISTA. Vi er stolte av å kunne fortelle at Lista Fuglestasjon er en viktig bidragsyter til denne artikkelen, der data samlet fra 1990 til 2015 ved Lista Fuglestasjon er brukt.

En ny artikkel om klimaendringer og det tidsmessige forløpet av fugletrekket ble i februar 2019 publisert i det internasjonale tidsskriftet «Ecological Indicators». Slike endringer har ofte blitt testet ved bruk av ankomstdatoer, som kan gi begrensede eller skjeve resultater. Få undersøkelser har vist hvordan ulike faser av en fugletrekket (fenologien) eller trekkets varighet har endret seg over tid. Denne typen analyse krever kontinuerlige observasjoner som dekker hele trekkperioden over flere år, og slike datasett er sjeldne.

Studien er basert på langsiktige overvåkingsdata fra 2 kontinenter, ved bruk av data fra 195 arter fra 21 nord-europeiske og kanadiske fuglestasjoner. Vi er stolte av å kunne fortelle at Lista Fuglestasjon er en viktig bidragsyter til denne artikkelen, der data samlet fra 1990 til 2015 ved Lista Fuglestasjon er brukt. I tillegg er norske data fra Jomfruland Fuglestasjon med.

I denne studien er den første fenologi-indikatoren for å beskrive generelle endringer hos flere arters mediantrekkdato på den nordlige halvkule blitt laget. Indikatoren viser en gjennomsnittlig forskyvning der trekkfuglene kommer en uke tidligere i løpet av 5 tiår på tvers av kontinentene fra 1959 til 2015. Resultatene viser at fuglene har avansert begynnelsen (5%) og median (50%) trekkfasene mer enn slutten av trekket (95% migrasjonsdato) om våren, noe som fører til forlenget vårtrekksesong.

Varigheten av trekksesongen har blitt lengre med stigende temperaturer. Denne endringen har vært mer merkbar i Europa enn i Canada, da vårtemperaturene har økt raskere i Europa. Kortdistanse-trekkere, spesielt i Europa, har avansert trekkets begynnelse mer enn langdistanse-trekkere, men en slik forskjell ble ikke funnet i andre faser av trekket.

Den lengre trekkperioden innebærer en asymmetrisk endring. Denne informasjonen kan være svært relevant for ulike overvåkingsundersøkelser av fugler. Siden endringene ikke skifter symmetrisk, er det ingen enkle løsninger som for eksempel bare å endre eller forskyve undersøkelsesperiodene som brukes. Disse endringene kan også ha bredere implikasjoner innen populasjons- og fuglesamfunnsdynamikk.

Ved Lista Fuglestasjon kan det tidvis være vanskelig å forklare enkelt til publikum hvordan fuglemerking og overvåking kan være relevant. Denne artikkelen er et eksempel som viser at standardisert fangst gir oss økt forståelse av fuglenes økologi, -atferd, -livshistorie og -evolusjon. At våre systematiske overvåkningsarbeid og de langsiktige overvåkingsdataene vi samler med hjelp fra frivillige i samarbeid med andre fuglestasjoner, gir viktige resultater som ikke kan samles inn på noen annen måte.

Hvis du ønsker å lese hele artikkelen kan du klikke HER.Merketall
Denne sesongen273
I dag0
Detaljert logg

Reportasje fra Lista FS
i Aftenposten

Sesongavvik observasjoner
Vipe5-98%
Blåmeis1-96%
Grankorsnebb15-96%
Lappspove1-95%
Gråtrost6-94%
Vandrefalk26+289%
Storskarv1140+286%
Sandløper40+191%
Grågås619+176%
Bydue47+165%
Vis avvik for sesongene
Facebook

Følg Følg Lista FS på
facebook.com

Siste 5 på siden
  Rapport fra våren 2021
  Antall toppskarv har nå nådd ny rekord
  LISTA FUGLEFESTIVAL 2021: 28.-29. august
  Vi har VIPPS! ;-)
  Årsrapporten 2020 er tilgjengelig!

Nyheter fra NOF
Jubileumsboka til NOF avd....
Stans i utsetting av fasan og...
Dine forslag er ønsket: Hvem...
Rapportér syngende åkerrikser!
Ikke fjern fugleunger fra...
Unike myrer og våtmark truet...
Mye bra i nytt forslag til...
Planlagt kraftlinje truer...


Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793