Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2001
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2001
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
4 Grågås Greylag Goose Anser anser
5 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
6 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
7 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
8 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
9 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
10 Snadderand Gadwall Anas strepera
11 Krikkand Common Teal Anas crecca
12 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
13 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
14 Knekkand Garganey Anas querquedula
15 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
16 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
17 Bergand Greater Scaup Aythya marila
18 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
19 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
20 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
21 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
22 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
23 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
24 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
25 Laksand Goosander Mergus merganser
26 Orrfugl Black Grouse Tetrao tetrix
27 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
28 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
29 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
30 Islom Great Northern Loon Gavia immer
31 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
32 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
33 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
34 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
35 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
36 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
37 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
38 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
39 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
40 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
41 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
42 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
43 Egretthegre Great Egret Egretta alba
44 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
45 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
46 Svartglente Black Kite Milvus migrans
47 Glente Red Kite Milvus milvus
48 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
49 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
50 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
51 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
52 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
53 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
54 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
55 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
56 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
57 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
58 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
59 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
60 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
61 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
62 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
63 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
64 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
65 Trane Common Crane Grus grus
66 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
67 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
68 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
69 Sibirlo Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
70 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
71 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
72 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
73 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
74 Sandløper Sanderling Calidris alba
75 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
76 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
77 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
78 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
79 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
80 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
81 Fjellmyrløper Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
82 Brushane Ruff Calidris pugnax
83 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
84 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
85 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
86 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
87 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
88 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
89 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
90 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
91 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
92 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
93 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
94 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
95 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
96 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
97 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
98 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
99 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
100 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
101 Fjelljo Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
102 Storjo Great Skua Stercorarius skua
103 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
104 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
105 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
106 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
107 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
108 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
109 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
110 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
111 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
112 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
113 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
114 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
115 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
116 Lomvi Common Murre Uria aalge
117 Polarlomvi Brünnich´s Murre Uria lomvia
118 Alke Razorbill Alca torda
119 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
120 Alkekonge Little Auk Alle alle
121 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
122 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
123 Skogdue Stock Dove Columba oenas
124 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
125 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
126 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
127 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
128 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
129 Tårnseiler Common Swift Apus apus
130 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
131 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
132 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
133 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
134 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
135 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
136 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
137 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
138 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
139 Kalanderlerke Calandra Lark Melanocorypha calandra
140 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
141 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
142 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
143 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
144 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
145 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
146 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
147 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
148 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
149 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
150 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
151 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
152 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
153 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
154 Linerle White Wagtail Motacilla alba
155 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
156 Fossekall White-throated Dipper Cinclus cinclus
157 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
158 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
159 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
160 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
161 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
162 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
163 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
164 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
165 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
166 Svartstrupesteinskvett Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
167 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
168 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
169 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
170 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
171 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
172 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
173 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
174 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
175 Åkersanger Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
176 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
177 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
178 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
179 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
180 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
181 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
182 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
183 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
184 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
185 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
186 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
187 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
188 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
189 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
190 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
191 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
192 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
193 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
194 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
195 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
196 Kjøttmeis Great Tit Parus major
197 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
198 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
199 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
200 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
201 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
202 Skjære Common Magpie Pica pica
203 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
204 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
205 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
206 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
207 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
208 Ravn Common Raven Corvus corax
209 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
210 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
211 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
212 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
213 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
214 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
215 Gulirisk European Serin Serinus serinus
216 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
217 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
218 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
219 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
220 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
221 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
222 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
223 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
224 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
225 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
226 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
227 Konglebit Pine Grosbeak Pinicola enucleator
228 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
229 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
230 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
231 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
232 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
233 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
234 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
235 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 235

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793