Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 1993
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 1993
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Snadderand Gadwall Anas strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
15 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
16 Knekkand Garganey Anas querquedula
17 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
18 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
19 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
20 Bergand Greater Scaup Aythya marila
21 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
22 Stellerand Steller´s Eider Polysticta stelleri
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
27 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Orrfugl Black Grouse Tetrao tetrix
31 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
32 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
33 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
34 Islom Great Northern Loon Gavia immer
35 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
36 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
37 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
38 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
39 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
40 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
41 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
42 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
43 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
44 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
45 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
46 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
47 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
48 Svartstork Black Stork Ciconia nigra
49 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
50 Svartglente Black Kite Milvus migrans
51 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
52 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
53 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
54 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
55 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
56 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
57 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
58 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
59 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
60 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
61 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
62 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
63 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
64 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
65 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
66 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
67 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
68 Trane Common Crane Grus grus
69 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
70 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
71 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
72 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
73 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
74 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
75 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
76 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
77 Sandløper Sanderling Calidris alba
78 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
79 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
80 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
81 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
82 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
83 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
84 Brushane Ruff Calidris pugnax
85 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
86 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
87 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
88 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
89 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
90 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
91 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
92 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
93 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
94 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
95 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
96 Gulbeinsnipe Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
97 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
98 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
99 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
100 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
101 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
102 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
103 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
104 Storjo Great Skua Stercorarius skua
105 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
106 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
107 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
108 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
109 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
110 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
111 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
112 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
113 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
114 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
115 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
116 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
117 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
118 Lomvi Common Murre Uria aalge
119 Polarlomvi Brünnich´s Murre Uria lomvia
120 Alke Razorbill Alca torda
121 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
122 Alkekonge Little Auk Alle alle
123 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
124 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
125 Skogdue Stock Dove Columba oenas
126 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
127 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
128 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
129 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
130 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
131 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
132 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
133 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
134 Tårnseiler Common Swift Apus apus
135 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
136 Hærfugl Eurasian Hoopoe Upupa epops
137 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
138 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
139 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
140 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
141 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
142 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
143 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
144 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
145 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
146 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
147 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
148 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
149 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
150 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
151 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
152 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
153 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
154 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
155 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
156 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
157 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
158 Linerle White Wagtail Motacilla alba
159 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
160 Fossekall White-throated Dipper Cinclus cinclus
161 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
162 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
163 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
164 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
165 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
166 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
167 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
168 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
169 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
170 Ørkensteinskvett Desert Wheatear Oenanthe deserti
171 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
172 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
173 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
174 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
175 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
176 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
177 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
178 Sumpsanger Savi´s Warbler Locustella luscinioides
179 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
180 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
181 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
182 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
183 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
184 Rødstrupesanger Subalpine Warbler Sylvia cantillans
185 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
186 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
187 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
188 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
189 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
190 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
191 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
192 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
193 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
194 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
195 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
196 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
197 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
198 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
199 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
200 Løvmeis Marsh Tit Poecile palustris
201 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
202 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
203 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
204 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
205 Kjøttmeis Great Tit Parus major
206 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
207 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
208 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
209 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
210 Rødhodevarsler Woodchat Shrike Lanius senator
211 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
212 Skjære Common Magpie Pica pica
213 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
214 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
215 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
216 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
217 Ravn Common Raven Corvus corax
218 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
219 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
220 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
221 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
222 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
223 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
224 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
225 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
226 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
227 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
228 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
229 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
230 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
231 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
232 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
233 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
234 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
235 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
236 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
237 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
238 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
239 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
240 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
241 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 241

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793