Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2000
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2000
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Snadderand Gadwall Anas strepera
13 Krikkand Common Teal Anas crecca
14 Amerikakrikkand Green-winged Teal Anas carolinensis
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Knekkand Garganey Anas querquedula
18 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
24 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
25 Brilleand Surf Scoter Melanitta perspicillata
26 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
32 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
33 Islom Great Northern Loon Gavia immer
34 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
35 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
36 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
37 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
38 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
39 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
40 Gulnebblire Cory´s Shearwater Calonectris diomedea
41 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
42 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
43 Stormsvale Leach´s Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa
44 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
45 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
46 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
47 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
48 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
49 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
50 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
51 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
52 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
53 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
54 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
55 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
56 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
57 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
58 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
59 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
60 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
61 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
62 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
63 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
64 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
65 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
66 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
67 Trane Common Crane Grus grus
68 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
69 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
70 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
71 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
72 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
73 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
74 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
75 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
76 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
77 Sandløper Sanderling Calidris alba
78 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
79 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
80 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
81 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
82 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
83 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
84 Fjellmyrløper Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
85 Brushane Ruff Calidris pugnax
86 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
87 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
88 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
89 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
90 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
91 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
92 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
93 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
94 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
95 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
96 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
97 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
98 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
99 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
100 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
101 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
102 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
103 Storjo Great Skua Stercorarius skua
104 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
105 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
106 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
107 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
108 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
109 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
110 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
111 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
112 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
113 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
114 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
115 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
116 Lomvi Common Murre Uria aalge
117 Alke Razorbill Alca torda
118 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
119 Alkekonge Little Auk Alle alle
120 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
121 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
122 Skogdue Stock Dove Columba oenas
123 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
124 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
125 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
126 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
127 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
128 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
129 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
130 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
131 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
132 Tårnseiler Common Swift Apus apus
133 Hærfugl Eurasian Hoopoe Upupa epops
134 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
135 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
136 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
137 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
138 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
139 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
140 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
141 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
142 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
143 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
144 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
145 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
146 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
147 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
148 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
149 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
150 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
151 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
152 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
153 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
154 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
155 Linerle White Wagtail Motacilla alba
156 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
157 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
158 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
159 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
160 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
161 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
162 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
163 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
164 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
165 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
166 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
167 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
168 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
169 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
170 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
171 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
172 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
173 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
174 Sumpsanger Savi´s Warbler Locustella luscinioides
175 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
176 Åkersanger Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
177 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
178 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
179 Trostesanger Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
180 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
181 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
182 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
183 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
184 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
185 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
186 Fuglekongesanger Pallas´s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
187 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
188 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
189 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
190 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
191 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
192 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
193 Dvergfluesnapper Red-breasted Flycatcher Ficedula parva
194 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
195 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
196 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
197 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
198 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
199 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
200 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
201 Kjøttmeis Great Tit Parus major
202 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
203 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
204 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
205 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
206 Skjære Common Magpie Pica pica
207 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
208 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
209 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
210 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
211 Ravn Common Raven Corvus corax
212 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
213 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
214 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
215 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
216 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
217 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
218 Gulirisk European Serin Serinus serinus
219 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
220 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
221 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
222 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
223 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
224 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
225 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
226 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
227 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
228 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
229 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
230 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
231 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
232 Hvithodespurv Pine Bunting Emberiza leucocephalos
233 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
234 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
235 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
236 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 236

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793