Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2019
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2019
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
4 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
7 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
8 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
9 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
10 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
11 Snadderand Gadwall Anas strepera
12 Krikkand Common Teal Anas crecca
13 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
14 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
15 Knekkand Garganey Anas querquedula
16 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
17 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
18 Bergand Greater Scaup Aythya marila
19 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
20 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
21 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
22 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
23 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
24 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
25 Laksand Goosander Mergus merganser
26 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
27 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
28 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
29 Islom Great Northern Loon Gavia immer
30 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
31 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
32 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
33 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
34 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
35 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
36 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
37 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
38 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
39 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
40 Egretthegre Great Egret Egretta alba
41 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
42 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
43 Svartglente Black Kite Milvus migrans
44 Glente Red Kite Milvus milvus
45 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
46 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
47 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
48 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
49 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
50 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
51 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
52 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
53 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
54 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
55 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
56 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
57 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
58 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
59 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
60 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
61 Trane Common Crane Grus grus
62 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
63 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
64 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
65 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
66 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
67 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
68 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
69 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
70 Sandløper Sanderling Calidris alba
71 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
72 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
73 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
74 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
75 Brushane Ruff Calidris pugnax
76 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
77 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
78 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
79 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
80 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
81 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
82 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
83 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
84 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
85 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
86 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
87 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
88 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
89 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
90 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
91 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
92 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
93 Storjo Great Skua Stercorarius skua
94 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
95 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
96 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
97 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
98 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
99 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
100 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
101 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
102 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
103 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
104 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
105 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
106 Lomvi Common Murre Uria aalge
107 Alke Razorbill Alca torda
108 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
109 Alkekonge Little Auk Alle alle
110 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
111 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
112 Skogdue Stock Dove Columba oenas
113 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
114 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
115 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
116 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
117 Haukugle Northern Hawk Owl Surnia ulula
118 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
119 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
120 Tårnseiler Common Swift Apus apus
121 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
122 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
123 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
124 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
125 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
126 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
127 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
128 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
129 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
130 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
131 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
132 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
133 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
134 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
135 Markpiplerke Tawny Pipit Anthus campestris
136 Sibirpiplerke Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
137 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
138 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
139 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
140 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
141 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
142 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
143 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
144 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
145 Linerle White Wagtail Motacilla alba
146 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
147 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
148 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
149 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
150 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
151 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
152 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
153 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
154 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
155 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
156 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
157 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
158 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
159 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
160 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
161 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
162 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
163 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
164 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
165 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
166 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
167 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
168 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
169 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
170 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
171 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
172 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
173 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
174 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
175 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
176 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
177 Rødtoppfuglekonge Firecrest Regulus ignicapilla
178 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
179 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
180 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
181 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
182 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
183 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
184 Kjøttmeis Great Tit Parus major
185 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
186 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
187 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
188 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
189 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
190 Skjære Common Magpie Pica pica
191 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
192 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
193 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
194 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
195 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
196 Ravn Common Raven Corvus corax
197 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
198 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
199 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
200 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
201 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
202 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
203 Gulirisk European Serin Serinus serinus
204 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
205 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
206 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
207 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
208 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
209 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
210 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
211 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
212 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
213 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
214 Konglebit Pine Grosbeak Pinicola enucleator
215 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
216 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
217 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
218 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
219 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
220 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
221 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
222 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
223 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 223

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793