Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2006
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2006
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Dvergsvane Tundra Swan Cygnus columbianus
3 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
4 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
5 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
6 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
7 Grågås Greylag Goose Anser anser
8 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
9 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
10 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
11 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
12 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
13 Snadderand Gadwall Anas strepera
14 Krikkand Common Teal Anas crecca
15 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
16 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
17 Knekkand Garganey Anas querquedula
18 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
19 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Praktærfugl King Eider Somateria spectabilis
24 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
25 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
26 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Orrfugl Black Grouse Tetrao tetrix
31 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
32 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
33 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
34 Islom Great Northern Loon Gavia immer
35 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
36 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
37 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
38 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
39 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
40 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
41 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
42 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
43 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
44 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
45 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
46 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
47 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
48 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
49 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
50 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
51 Svartglente Black Kite Milvus migrans
52 Glente Red Kite Milvus milvus
53 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
54 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
55 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
56 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
57 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
58 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
59 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
60 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
61 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
62 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
63 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
64 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
65 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
66 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
67 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
68 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
69 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
70 Trane Common Crane Grus grus
71 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
72 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
73 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
74 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
75 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
76 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
77 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
78 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
79 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
80 Sandløper Sanderling Calidris alba
81 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
82 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
83 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
84 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
85 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
86 Brushane Ruff Calidris pugnax
87 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
88 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
89 Dobbeltbekkasin Great Snipe Gallinago media
90 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
91 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
92 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
93 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
94 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
95 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
96 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
97 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
98 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
99 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
100 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
101 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
102 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
103 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
104 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
105 Storjo Great Skua Stercorarius skua
106 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Larus melanocephalus
107 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
108 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
109 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
110 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
111 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
112 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
113 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
114 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
115 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
116 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
117 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
118 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
119 Dvergterne Little Tern Sternula albifrons
120 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
121 Lomvi Common Murre Uria aalge
122 Polarlomvi Brünnich´s Murre Uria lomvia
123 Alke Razorbill Alca torda
124 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
125 Alkekonge Little Auk Alle alle
126 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
127 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
128 Skogdue Stock Dove Columba oenas
129 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
130 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
131 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
132 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
133 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
134 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
135 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
136 Tårnseiler Common Swift Apus apus
137 Isfugl Common Kingfisher Alcedo atthis
138 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
139 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
140 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
141 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
142 Dverglerke Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
143 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
144 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
145 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
146 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
147 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
148 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
149 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
150 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
151 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
152 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
153 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
154 Vannpiplerke Water Pipit Anthus spinoletta
155 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
156 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
157 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
158 Linerle White Wagtail Motacilla alba
159 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
160 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
161 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
162 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
163 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
164 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
165 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
166 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
167 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
168 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
169 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
170 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
171 Svartstrupetrost Black-throated Thrush Turdus ruficollis atrogularis
172 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
173 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
174 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
175 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
176 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
177 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
178 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
179 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
180 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
181 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
182 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
183 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
184 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
185 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
186 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
187 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
188 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
189 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
190 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
191 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
192 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
193 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
194 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
195 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
196 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
197 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
198 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
199 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
200 Kjøttmeis Great Tit Parus major
201 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
202 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
203 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
204 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
205 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
206 Skjære Common Magpie Pica pica
207 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
208 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
209 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
210 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
211 Ravn Common Raven Corvus corax
212 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
213 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
214 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
215 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
216 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
217 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
218 Gulirisk European Serin Serinus serinus
219 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
220 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
221 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
222 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
223 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
224 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
225 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
226 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
227 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
228 Konglebit Pine Grosbeak Pinicola enucleator
229 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
230 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
231 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
232 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
233 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
234 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
235 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
236 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 236

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793