Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019/20
Frivillige 2015-2018
Vedtekter
Fuglevakta
Stasjonsområde
Skoleprosjekt
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2020
1957-2010
Transport
Kontakt
Kjøp og støtt oss
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på siden


Artsliste 2013
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2013
1 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
2 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
3 Sædgås Bean Goose Anser fabalis
4 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
5 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
6 Grågås Greylag Goose Anser anser
7 Ringgås Brent Goose Branta bernicla
8 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
9 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
10 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
11 Brunnakke Eurasian Wigeon Anas penelope
12 Amerikablesand American Wigeon Anas americana
13 Snadderand Gadwall Anas strepera
14 Krikkand Common Teal Anas crecca
15 Amerikakrikkand Green-winged Teal Anas carolinensis
16 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
17 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
18 Knekkand Garganey Anas querquedula
19 Skjeand Northern Shoveler Anas clypeata
20 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
21 Bergand Greater Scaup Aythya marila
22 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
23 Praktærfugl King Eider Somateria spectabilis
24 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
25 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
26 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
27 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
28 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
31 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
32 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
33 Islom Great Northern Loon Gavia immer
34 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
35 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
36 Toppdykker Great Crested Grebe Podiceps cristatus
37 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
38 Horndykker Slavonian Grebe Podiceps auritus
39 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
40 Grålire Sooty Shearwater Puffinus griseus
41 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
42 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
43 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
44 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
45 Toppskarv European Shag Phalacrocorax aristotelis
46 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
47 Egretthegre Great Egret Egretta alba
48 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
49 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
50 Svartglente Black Kite Milvus migrans
51 Glente Red Kite Milvus milvus
52 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
53 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
54 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
55 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
56 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
57 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
58 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
59 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
60 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
61 Fiskeørn Osprey Pandion haliaetus
62 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
63 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
64 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
65 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
66 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
67 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
68 Åkerrikse Corn Crake Crex crex
69 Trane Common Crane Grus grus
70 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
71 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
72 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
73 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
74 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
75 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
76 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
77 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
78 Sandløper Sanderling Calidris alba
79 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
80 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
81 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
82 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
83 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
84 Rustsnipe Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis
85 Brushane Ruff Calidris pugnax
86 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
87 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
88 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
89 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
90 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
91 Småspove Whimbrel Numenius phaeopus
92 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
93 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
94 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
95 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
96 Gulbeinsnipe Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
97 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
98 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
99 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
100 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
101 Polarjo Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
102 Tyvjo Arctic Skua Stercorarius parasiticus
103 Fjelljo Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
104 Storjo Great Skua Stercorarius skua
105 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
106 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
107 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
108 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
109 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
110 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
111 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
112 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
113 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
114 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
115 Rovterne Caspian Tern Hydroprogne caspia
116 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
117 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
118 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
119 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
120 Lomvi Common Murre Uria aalge
121 Alke Razorbill Alca torda
122 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
123 Alkekonge Little Auk Alle alle
124 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
125 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
126 Skogdue Stock Dove Columba oenas
127 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
128 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
129 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
130 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
131 Hubro Eurasian Eagle Owl Bubo bubo
132 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
133 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
134 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
135 Tårnseiler Common Swift Apus apus
136 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
137 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
138 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
139 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
140 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
141 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
142 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor
143 Tretåspett Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
144 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
145 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
146 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
147 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
148 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
149 Amursvale Red-rumped Swallow Cecropis daurica
150 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
151 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
152 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
153 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
154 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
155 Skjærpiplerke Rock Pipit Anthus petrosus
156 Gulerle Yellow Wagtail Motacilla flava
157 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
158 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
159 Linerle White Wagtail Motacilla alba
160 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
161 Gjerdesmett Winter Wren Troglodytes troglodytes
162 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
163 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
164 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
165 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
166 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
167 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
168 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
169 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
170 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
171 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
172 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
173 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
174 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
175 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
176 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
177 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
178 Busksanger Blyth´s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
179 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
180 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
181 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
182 Rødstrupesanger Subalpine Warbler Sylvia cantillans
183 Hauksanger Barred Warbler Sylvia nisoria
184 Møller Lesser Whitethroat Sylvia curruca
185 Tornsanger Common Whitethroat Sylvia communis
186 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
187 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
188 Østsanger Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
189 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
190 Bøksanger Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
191 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
192 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
193 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
194 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
195 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
196 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
197 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
198 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
199 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
200 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
201 Kjøttmeis Great Tit Parus major
202 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
203 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
204 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
205 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
206 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
207 Nøtteskrike Eurasian Jay Garrulus glandarius
208 Skjære Common Magpie Pica pica
209 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
210 Kaie Western Jackdaw Corvus monedula
211 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
212 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
213 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
214 Ravn Common Raven Corvus corax
215 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
216 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
217 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
218 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
219 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
220 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
221 Grønnfink European Greenfinch Carduelis chloris
222 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
223 Grønnsisik Eurasian Siskin Carduelis spinus
224 Tornirisk Common Linnet Carduelis cannabina
225 Bergirisk Twite Carduelis flavirostris
226 Gråsisik Common Redpoll Carduelis flammea
227 Brunsisik Lesser redpoll Carduelis cabaret
228 Polarsisik Arctic Redpoll Carduelis hornemanni
229 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
230 Grankorsnebb Common Crossbill Loxia curvirostra
231 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
232 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
233 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
234 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
235 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
236 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
237 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
238 Hortulan Ortolan Bunting Emberiza hortulana
239 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
240 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
241 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
Antall arter 241

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793