Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2023
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2023
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundrasædgås Tundra Bean Goose Anser serrirostris
9 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
10 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
11 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
12 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
13 Mandarinand Mandarin Duck Aix galericulata
14 Knekkand Garganey Spatula querquedula
15 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
16 Snadderand Gadwall Mareca strepera
17 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
18 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
19 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
20 Krikkand Common Teal Anas crecca
21 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
22 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
23 Bergand Greater Scaup Aythya marila
24 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
27 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
28 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
29 Lappfiskand Smew Mergellus albellus
30 Laksand Goosander Mergus merganser
31 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
32 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
33 Tårnseiler Common Swift Apus apus
34 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
35 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
36 Skogdue Stock Dove Columba oenas
37 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
38 Turteldue European Turtle Dove Streptopelia turtur
39 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
40 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
41 Sothøne Eurasian Coot Fulica atra
42 Trane Common Crane Grus grus
43 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
44 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
45 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
46 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
47 Avosett Pied Avocet Recurvirostra avosetta
48 Sumpvipe White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
49 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
50 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
51 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
52 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
53 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
54 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
55 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
56 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
57 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
58 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
59 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
60 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
61 Brushane Ruff Calidris pugnax
62 Tundrasnipe Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
63 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
64 Sandløper Sanderling Calidris alba
65 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
66 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
67 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
68 Alaskasnipe Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
69 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
70 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
71 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
72 Svømmesnipe Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
73 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
74 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
75 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
76 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
77 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
78 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
79 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
80 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
81 Dvergmåke Little Gull Hydrocoloeus minutus
82 Svartehavsmåke Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
83 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
84 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
85 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
86 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
87 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
88 Kaspimåke Caspian Gull Larus cachinnans
89 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
90 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
91 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
92 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
93 Svartterne Black Tern Chlidonias niger
94 Storjo Great Skua Stercorarius skua
95 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
96 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
97 Alkekonge Little Auk Alle alle
98 Lomvi Common Murre Uria aalge
99 Alke Razorbill Alca torda
100 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
101 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
102 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
103 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
104 Islom Common Loon Gavia immer
105 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
106 Havsvale European Storm-petrel Hydrobates pelagicus
107 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
108 Grålire Sooty Shearwater Ardenna grisea
109 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
110 Balearlire Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
111 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
112 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
113 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
114 Skjestork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
115 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
116 Egretthegre Great Egret Ardea alba
117 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
118 Vepsevåk European Honey Buzzard Pernis apivorus
119 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
120 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
121 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
122 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
123 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
124 Enghauk Montagu´s Harrier Circus pygargus
125 Glente Red Kite Milvus milvus
126 Svartglente Black Kite Milvus migrans
127 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
128 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
129 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
130 Perleugle Tengmalm´s Owl Aegolius funereus
131 Spurveugle Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
132 Hornugle Long-eared Owl Asio otus
133 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
134 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
135 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
136 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
137 Dvergspett Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
138 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
139 Hvitryggspett White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos
140 Svartspett Black Woodpecker Dryocopus martius
141 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
142 Gråspett Grey-headed Woodpecker Picus canus
143 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
144 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
145 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
146 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
147 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
148 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
149 Varsler Great Grey Shrike Lanius excubitor
150 Pirol Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus
151 Skjære Common Magpie Pica pica
152 Nøttekråke Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
153 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
154 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
155 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
156 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
157 Ravn Common Raven Corvus corax
158 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
159 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
160 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
161 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
162 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
163 Kjøttmeis Great Tit Parus major
164 Skjeggmeis Bearded Reedling Panurus biarmicus
165 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
166 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
167 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
168 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
169 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
170 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
171 Stjertmeis Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
172 Gulbrynsanger Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
173 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
174 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
175 Lappsanger Arctic Warbler Phylloscopus borealis
176 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
177 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
178 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
179 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
180 Gresshoppesanger Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
181 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
182 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
183 Hauksanger Barred Warbler Curruca nisoria
184 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
185 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
186 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
187 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
188 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
189 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
190 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
191 Rosenstær Rose-coloured Starling Pastor roseus
192 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
193 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
194 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
195 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
196 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
197 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
198 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
199 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
200 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
201 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
202 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
203 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
204 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
205 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
206 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
207 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
208 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
209 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
210 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
211 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
212 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
213 Sitronerle Citrine Wagtail Motacilla citreola
214 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
215 Linerle White Wagtail Motacilla alba
216 Tartarpiplerke Richard´s Pipit Anthus richardi
217 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
218 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
219 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
220 Vannpiplerke Water pipit Anthus spinoletta
221 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
222 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
223 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
224 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
225 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
226 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
227 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
228 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
229 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
230 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
231 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
232 Polarsisik Arctic Redpoll Acanthis hornemanni
233 Furukorsnebb Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus
234 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
235 Båndkorsnebb Two-barred Crossbill Loxia leucoptera
236 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
237 Gulirisk European Serin Serinus serinus
238 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
239 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
240 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
241 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
242 Dvergspurv Little Bunting Emberiza pusilla
243 Vierspurv Rustic Bunting Emberiza rustica
244 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 244

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793