Lista fuglestasjon Norsk Ornitologisk Forening
Norsk English
Bare på norsk Bare på norsk

Nyheter
Støtt oss
Frivillig
Artsliste
Avvik
Logg
Merketall
Årstotaler
Utland
Om oss
Frivillige 2019-2023
Frivillige 2015-2018
Stasjonsområde
Norgeslisten
Overnatting
Omvisning
Publikasjoner
2011-2024
1957-2010
Fuglevakta
Vedtekter
Transport
Kontakt
Fuglestasjoner
Videos

Logg inn

Søk på sidenArtsliste 2024
Her ser du resultater fra loggen på Lista Fuglestasjon. Du kan velge om du vil ha Dagstall (detaljert logg for hver dag), Månedslister (totalsum hver dag for en måned), Årslister (artsliste for et år) eller Artsliste Lista fuglestasjon (Hele artslisten for Lista Fuglestasjon).
- Du kan velge år og måned i nedtrekkslisten ved siden av kalenderen.
- Du kan trykke på en art for å få opp alle observasjoner av denne arten.
- På de sjeldneste artene kan du klikke på logoen til artsobservasjoner.no for å få alle registrerte observasjoner av denne arten fra artsobservasjoner.no fra Lista Fyr.


Dagslogg - Månedslogg - Årslogg - Artsliste Lista fuglestasjon
Vanlige arter - NSKF - Underarter - Hybrid/ubestemt - E-liste

#   Artsliste 2024
1 Ringgås Brant Goose Branta bernicla
2 Kanadagås Canada Goose Branta canadensis
3 Hvitkinngås Barnacle Goose Branta leucopsis
4 Stripegås Bar-headed Goose Anser indicus
5 Grågås Greylag Goose Anser anser
6 Taigasædgås Taiga Bean Goose Anser fabalis
7 Kortnebbgås Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
8 Tundrasædgås Tundra Bean Goose Anser serrirostris
9 Tundragås Greater White-fronted Goose Anser albifrons
10 Knoppsvane Mute Swan Cygnus olor
11 Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus
12 Gravand Common Shelduck Tadorna tadorna
13 Knekkand Garganey Spatula querquedula
14 Skjeand Northern Shoveler Spatula clypeata
15 Snadderand Gadwall Mareca strepera
16 Brunnakke Eurasian Wigeon Mareca penelope
17 Stokkand Mallard Anas platyrhynchos
18 Stjertand Northern Pintail Anas acuta
19 Krikkand Common Teal Anas crecca
20 Amerikakrikkand Green-winged Teal Anas carolinensis
21 Taffeland Common Pochard Aythya ferina
22 Toppand Tufted Duck Aythya fuligula
23 Bergand Greater Scaup Aythya marila
24 Ærfugl Common Eider Somateria mollissima
25 Sjøorre Velvet Scoter Melanitta fusca
26 Svartand Common Scoter Melanitta nigra
27 Havelle Long-tailed Duck Clangula hyemalis
28 Kvinand Common Goldeneye Bucephala clangula
29 Laksand Goosander Mergus merganser
30 Siland Red-breasted Merganser Mergus serrator
31 Vaktel Common Quail Coturnix coturnix
32 Nattravn European Nigthjar Caprimulgus europaeus
33 Tårnseiler Common Swift Apus apus
34 Gjøk Common Cuckoo Cuculus canorus
35 Bydue Rock Dove Columba livia domestica
36 Skogdue Stock Dove Columba oenas
37 Ringdue Common Wood Pigeon Columba palumbus
38 Tyrkerdue Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
39 Vannrikse Water Rail Rallus aquaticus
40 Sivhøne Common Moorhen Gallinula chloropus
41 Kanadatrane Sandhill crane Antigone canadensis
42 Trane Common Crane Grus grus
43 Dvergdykker Little Grebe Tachybaptus ruficollis
44 Gråstrupedykker Red-necked Grebe Podiceps grisegena
45 Horndykker Horned Grebe Podiceps auritus
46 Tjeld Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
47 Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus
48 Heilo European Golden Plover Pluvialis apricaria
49 Tundralo Grey Plover Pluvialis squatarola
50 Sandlo Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
51 Dverglo Little Ringed Plover Charadrius dubius
52 Boltit Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
53 Småspove Eurasian Whimbrel Numenius phaeopus
54 Storspove Eurasian Curlew Numenius arquata
55 Lappspove Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
56 Svarthalespove Black-tailed Godwit Limosa limosa
57 Steinvender Ruddy Turnstone Arenaria interpres
58 Polarsnipe Red Knot Calidris canutus
59 Brushane Ruff Calidris pugnax
60 Temmincksnipe Temminck´s Stint Calidris temminckii
61 Sandløper Sanderling Calidris alba
62 Myrsnipe Dunlin Calidris alpina
63 Fjæreplytt Purple Sandpiper Calidris maritima
64 Dvergsnipe Little Stint Calidris minuta
65 Rugde Eurasian Woodcock Scolopax rusticola
66 Kvartbekkasin Jack Snipe Lymnocryptes minimus
67 Enkeltbekkasin Common Snipe Gallinago gallinago
68 Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos
69 Skogsnipe Green Sandpiper Tringa ochropus
70 Rødstilk Common Redshank Tringa totanus
71 Grønnstilk Wood Sandpiper Tringa glareola
72 Sotsnipe Spotted Redshank Tringa erythropus
73 Gluttsnipe Common Greenshank Tringa nebularia
74 Krykkje Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla
75 Hettemåke Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
76 Fiskemåke Mew Gull Larus canus
77 Svartbak Great Black-backed Gull Larus marinus
78 Polarmåke Glaucous Gull Larus hyperboreus
79 Grønlandsmåke Iceland Gull Larus glaucoides
80 Gråmåke Herring Gull Larus argentatus
81 Sildemåke Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
82 Splitterne Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis
83 Makrellterne Common Tern Sterna hirundo
84 Rødnebbterne Arctic Tern Sterna paradisaea
85 Hvitvingesvartterne White-winged Tern Chlidonias leucopterus
86 Storjo Great Skua Stercorarius skua
87 Polarjo Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus
88 Tyvjo Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus
89 Alkekonge Little Auk Alle alle
90 Lomvi Common Murre Uria aalge
91 Alke Razorbill Alca torda
92 Teist Black Guillemot Cepphus grylle
93 Lunde Atlantic Puffin Fratercula arctica
94 Smålom Red-throated Loon Gavia stellata
95 Storlom Black-throated Loon Gavia arctica
96 Islom Common Loon Gavia immer
97 Gulnebblom Yellow-billed Loon Gavia adamsii
98 Havhest Northern Fulmar Fulmarus glacialis
99 Havlire Manx Shearwater Puffinus puffinus
100 Stork White Stork Ciconia ciconia
101 Havsule Northern Gannet Morus bassanus
102 Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo
103 Toppskarv European Shag Gulosus aristotelis
104 Gråhegre Grey Heron Ardea cinerea
105 Silkehegre Little Egret Egretta garzetta
106 Fiskeørn Western Osprey Pandion haliaetus
107 Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
108 Hønsehauk Northern Goshawk Accipiter gentilis
109 Sivhauk Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
110 Myrhauk Hen Harrier Circus cyaneus
111 Steppehauk Pallid Harrier Circus macrourus
112 Glente Red Kite Milvus milvus
113 Svartglente Black Kite Milvus migrans
114 Havørn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
115 Fjellvåk Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
116 Musvåk Common Buzzard Buteo buteo
117 Jordugle Short-eared Owl Asio flammeus
118 Kattugle Tawny Owl Strix aluco
119 Bieter European Bee-eater Merops apiaster
120 Vendehals Eurasian Wryneck Jynx torquilla
121 Flaggspett Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
122 Grønnspett European Green Woodpecker Picus viridis
123 Tårnfalk Common Kestrel Falco tinnunculus
124 Aftenfalk Red-footed Falcon Falco vespertinus
125 Dvergfalk Merlin Falco columbarius
126 Lerkefalk Eurasian Hobby Falco subbuteo
127 Jaktfalk Gyr Falcon Falco rusticolus
128 Vandrefalk Peregrine Falcon Falco peregrinus
129 Tornskate Red-backed Shrike Lanius collurio
130 Rødhodevarsler Woodchat Shrike Lanius senator
131 Skjære Common Magpie Pica pica
132 Kaie Western Jackdaw Coloeus monedula
133 Kornkråke Rook Corvus frugilegus
134 Svartkråke Carrion Crow Corvus corone
135 Kråke Hooded Crow Corvus cornix
136 Ravn Common Raven Corvus corax
137 Sidensvans Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
138 Svartmeis Coal Tit Periparus ater
139 Toppmeis Crested Tit Lophophanes cristatus
140 Granmeis Willow Tit Poecile montanus
141 Blåmeis Blue Tit Cyanistes caeruleus
142 Kjøttmeis Great Tit Parus major
143 Trelerke Wood Lark Lullula arborea
144 Sanglerke Eurasian Skylark Alauda arvensis
145 Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris
146 Sandsvale Sand Martin Riparia riparia
147 Låvesvale Barn Swallow Hirundo rustica
148 Taksvale Common House Martin Delichon urbicum
149 Løvsanger Willow Warbler Phylloscopus trochilus
150 Gransanger Chiffchaff Phylloscopus collybita
151 Trostesanger Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
152 Sivsanger Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
153 Rørsanger European Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
154 Myrsanger Marsh Warbler Acrocephalus palustris
155 Gulsanger Icterine Warbler Hippolais icterina
156 Munk Blackcap Sylvia atricapilla
157 Hagesanger Garden Warbler Sylvia borin
158 Møller Lesser Whitethroat Curruca curruca
159 Tornsanger Common Whitethroat Curruca communis
160 Rødtoppfuglekonge Common Firecrest Regulus ignicapilla
161 Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus
162 Gjerdesmett Eurasian Wren Troglodytes troglodytes
163 Spettmeis Eurasian Nuthatch Sitta europaea
164 Trekryper Eurasian Treecreeper Certhia familiaris
165 Stær Common Starling Sturnus vulgaris
166 Måltrost Song Thrush Turdus philomelos
167 Duetrost Mistle Thrush Turdus viscivorus
168 Rødvingetrost Redwing Turdus iliacus
169 Svarttrost Common Blackbird Turdus merula
170 Gråtrost Fieldfare Turdus pilaris
171 Ringtrost Ring Ouzel Turdus torquatus
172 Gråfluesnapper Spotted Flycatcher Muscicapa striata
173 Rødstrupe European Robin Erithacus rubecula
174 Blåstrupe Bluethroat Luscinia svecica
175 Nattergal Thrush Nightingale Luscinia luscinia
176 Svarthvit Fluesnapper European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
177 Svartrødstjert Black Redstart Phoenicurus ochruros
178 Rødstjert Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
179 Buskskvett Whinchat Saxicola rubetra
180 Svartstrupe Common Stonechat Saxicola rubicola
181 Steinskvett Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
182 Pilfink Eurasian Tree Sparrow Passer montanus
183 Gråspurv House Sparrow Passer domesticus
184 Jernspurv Dunnock Prunella modularis
185 Gulerle Western Yellow Wagtail Motacilla flava
186 Vintererle Grey Wagtail Motacilla cinerea
187 Linerle White Wagtail Motacilla alba
188 Heipiplerke Meadow Pipit Anthus pratensis
189 Trepiplerke Tree Pipit Anthus trivialis
190 Lappiplerke Red-throated Pipit Anthus cervinus
191 Skjærpiplerke European Rock Pipit Anthus petrosus
192 Bokfink Common Chaffinch Fringilla coelebs
193 Bjørkefink Brambling Fringilla montifringilla
194 Kjernebiter Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
195 Dompap Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
196 Rosenfink Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
197 Grønnfink European Greenfinch Chloris chloris
198 Bergirisk Twite Linaria flavirostris
199 Tornirisk Common Linnet Linaria cannabina
200 Gråsisik Common Redpoll Acanthis flammea
201 Brunsisik Lesser redpoll Acanthis cabaret
202 Grankorsnebb Red Crossbill Loxia curvirostra
203 Stillits European Goldfinch Carduelis carduelis
204 Grønnsisik Eurasian Siskin Spinus spinus
205 Lappspurv Lapland Longspur Calcarius lapponicus
206 Snøspurv Snow Bunting Plectrophenax nivalis
207 Kornspurv Corn Bunting Emberiza calandra
208 Gulspurv Yellowhammer Emberiza citrinella
209 Sivspurv Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Antall arter 209

Lista Fuglestasjon
Fyrveien 6
NO-4563 Borhaug
post@listafuglestasjon.no Tlf: 949 86 793